Maaliskuun lintutilanne

Urpiainen (Carduelis flammea) Kuv: Jouni Kannonlahti

Vaikka helmikuun puolella oli jo havaittu mm. muuttavia lokkeja ja vesilintuja, ulottui varsinainen kevätmuutto MLY:n alueelle maaliskuun ensimmäisenä päivänä, jolloin havaittiin ensimmäinen kiuru. Töyhtöhyyppä puolestaan saapui 12.3. ja kuun viimeisenä päivänä nähtiin jo västäräkki ja niittykirvinen.

Hanhien muutto käynnistyi kuun alkupuolella ja se vilkastui kuun loppua kohden. Ensimmäinen merihanhi havaittiin 4.3. ja metsähanhi 17.3. ja siitä runsas viikko eteenpäin hanhia nähtiin jo suurempia määriä. Maaliskuun maksimimäärät olivat: merihanhi 886, metsähanhi 1200, tundrahanhi 36, lyhytnokkahanhi 64 ja kanadanhanhi 100. Nämä kaikki havaittiin Söderfjärdenillä. Ensimmäinen valkoposkihanhi havaittiin 28.3. Merkittävin ero hanhien osalta viime vuotiseen verrattuna oli, että metsähanhia havaittiin vuonna 2016 maaliskuussa enimmillään vain 270 ja nyt siis lähes 1000 enemmän. Laulujoutsenten maksimimäärä oli oli 1156, mikä on pari sataa enemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäinen kurkihavainto tehtiin 17.3. ja suurin lepäilevien kurkien määrä Söderfjärdenillä oli 110.

Pöllöjen soidinkausi jatkui maaliskuussa ja pöllöjä kuultiin seuraavasti: helmipöllö 18, viirupöllö 11 huuhkaja 8, varpuspöllö 5 ja lehtopöllö 3.

Valtakunnallisista harvinaisuuksista havaittiin tunturikiuru, joita löytyi kaksi yksilöä suurehkosta kiuruparvesta Bolotin pelloilla. Alueellisia harvinaisuuksia olivat mm. maakotka ja vuorihemppo. Poikkeuksellisen suuria määriä olivat urpiainen 3000 Maalahden Ribäckenissä ja pulmunen 2000 Söderfjärdenillä.

Vuodelle uusia lajeja havaittiin 31. Vuoden alusta lukien on havaittu 116 lajia. Tiiraan kertyi syyskuussa 2254 havaintoa ja ne koskivat  101294 lintuyksilöä. /ALä