MLY:n havaintojen ilmoittamisohjeet

Päivitetty 08.02.2022

Miksi havaintoja kerätään?

Havaintojen kerääminen on tärkeä osa valtakunnallista lajien ja niille tärkeiden elinympäristöjen suojelua tukevaa toimintaa. Alueellisten yhdistysten tärkeä tehtävä on koota alan harrastajien tietämys ja havainnot yhteen toimiakseen alueensa parhaana asiantuntijaryhmänä ja voidakseen ottaa kantaa alueen linnustoon vaikuttaviin tekijöihin.

Miksi omat havainnot kannattaa ilmoittaa?

Omat havainnot kannattaa ilmoittaa sen vuoksi, että havaintoaineisto ja sitä myöten tietämys koko alueen linnustosta olisi mahdollisimman tarkka. Ei yksi ihminen kaikkea näe, mutta sadan ihmisen havainnot yhteensä kertovat jo varsin paljon.

Miltä alueelta havainnot kerätään?

Havaintoja kootaan seuraavista MLY:n sääntöjen mukaan sen toimialueeseen kuuluvista kunnista:

Korsnäs
Laihia
Maalahti (Malax)
Mustasaari (Korsholm)*
Vaasa (Vasa) (sisältää 1.1.2013 Vähäkyrön kunnan)
Vähäkyrö (yhdistyi Vaasaan 1.1.2013)
Vöyri (Vörå) (sisältää entiset kunnat Vöyri (Vörå), Maksamaa (Maxmo) ja Oravainen (Oravais)
Uusikaarlepyy (Nykarleby)**

*Mustasaaren kunnasta kuuluu Valassaarten alue Ostrobothnia Australiksen (OA) havaintojenkeruualueeseen. Valassaarten havainnot palautetaan perinteiseen tapaan OA:lle. Siipipeilissä julkaistaan Valassaarilla tehdyt RK:n hyväksymät havainnot, ja aika ajoin muitakin Valassaarten havaintoja, lähinnä laajahkoissa linnustokatsauksissa.
**Vakiintuneen käytännön mukaisesti julkaistaan Siipipeilissä Uudenkaarlepyyn osalta vain kunnan eteläosassa tehtyjä havaintoja, pohjoisrajana linja Stubben-Monäs-Sandås-Ytterjeppo-Åvist. Sen jälkeen kun BirdLife Suomi 1990-luvun lopulla muutti Uudenkaarlepyyn luettavan kokonaan Keski-Pohjanmaan yhdistyksen havaintojenkeruualueeseen, ovat MLY:n ja KPLY:n toiminta-alueet olleet Uudenkaarlepyyn osalta päällekkäin. Tiira havintotietokanta ei tunne kuin kuntakohtaiset rajat, jolloin etenkin salatut havainnot eivät näy MLY:n yhdistyskäyttäjille. Ilmoitathan siis Uudenkaarlepyyn eteläosissa tekemäsi salautuvat havainnot myös suoraan MLY:n aluevastaavalle.

Siipipeilissä julkaistaan säännöllisesti havaintoja myös Suupohjan lintutieteellisen yhdistyksen alueeseen kuuluvasta Närpiön Blacksögrundetista ja Blacksnäsistä. Ilmoitathan tältäkin alueelta Tiirassa salautuvat havainnot myös suoraan MLY:n aluevastaavalle.

MLY kerää ja julkaisee myös Närpiön Blacksnäs-Blacksögrundetin-alueen lintuhavaintoja. Vöyri, Maksamaa ja Oravainen muodostavat yhdessä 1.1.2011 alkaen Vöyrin kunnan. Vähäkyrö liittyi Vaasaan 1.1.2013.

Miten ilmoitan havaintoni?

Kaikki havainnot tallennetaan ensisijaisesti BirdLife Suomen ylläpitämään Tiira-havaintotietokantaan osoitteessa www.tiira.fi. Havaintojen tallentamiseksi täytyy ensin rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Mikäli olet jonkun paikallisyhdistyksen jäsen, niin saat tietokannan selaamiseksi laajemmat käyttöoikeudet, kuin ei jäsenillä tai rekisteröitymättömillä henkilöillä.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuuksia ilmoittaa havaintojasi sähköisessä muodossa, niin voit ottaa yhteyttä aluevastaava Harry Seppälään. Muutoin kuin Tiiran kautta lähetetyt havainnot tulee kirjoittaa lajeittain systemaattisessa järjestyksessä siten, että lajin nimi mainitaan vain yhden kerran, jonka jäljessä luetellaan kaikki ko. lajia koskevat havainnot aikajärjestyksessä koko vuoden ajalta. Muiden havainnoitsijoiden nimet mainitaan jokaisen havainnon perässä. Mikäli olet ilmoittanut havaintojasi Bongariliiton Lintutiedotukseen tai muuhun tekstihakujärjestelmään, ilmoita havaintosi aina myös suoraan yhdistyksellemme – tällöin varmistat, että havaintosi ovat mukana Siipipeilin katsausten laatijoilla. Tällöin se nopeuttaa havaintokatsausten tekijöiden työtä merkittävästi.

Suosituksia havaintojen merkitsemistavoista maastokirjanpidossa löytyy BirdLifen nettisivuilta. Oikeilla merkintätavoilla lyhennät maastossa kirjoitettavaa rivimäärää, mutta kasvatat tallentamaasi tietomäärää. Kauppareissulla tulleita havaintojakin mahtuu uskomaton määrä vaikkapa parkkilipukkeen kääntöpuolelle, kun käyttää lyhenteitä.

Minkälaiset havainnot ovat tärkeimpiä?

Pääsääntöisesti tärkeimpiä ovat muuttolintujen osalta kevään ensimmäiset ja syksyn viimeiset havainnot, sekä suurimmat muuton aikaiset kerääntymät/muuttosummat kunkin lajin osalta. Kaikkien vähälukuisten lajien reviirit ja talvihavainnot. Nämä kun jaksaa kerätä ja ilmoittaa niin panoksesi on jo erittäin merkittävä. Kaikenlaiset populaation kokoa kuvastavat koontihavainnot ovat merkittäviä. Esimerkiksi jonkun saaren lapintiirayhdyskunnan parimäärä, jonkun peltoalueen peltosirkkureviirien lukumäärä tai vaikkapa jonkun asuntoalueen talvinen varpuskanta. Kaikki IBA- ja FINIBA-alueiden linnustoa koskevat havainnot ovat merkittäviä suojelutyön edistäjiä.

AHK / RK pyytää lomaketta; miten toimin?

Alueellisen harvinaisuuskomitean (AHK) tarkastuksen piiriin kuuluvista havainnoista palautetaan lomake aluevastaavalle (yhteystiedot edellä) mahdollisimman pian havainnon tekemisen jälkeen. Valtakunnallisen Rariteettikomitean (RK) tarkastettavista havainnoista palautetaan lomake joko lomakkeen täyttäjän asuinpaikkakunnan lintutieteellisen yhdistyksen aluevastaavalle tai suoraan RK:n sihteerille. Esimerkiksi, jos havaitset Vaasassa pikkukiljukotkan ja asut Tampereella, lomake jätetään joko Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen aluevastaavalle tai RK:n sihteerille.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Rariteettikomitean sivuilta, josta voit kätevästi imuroida harvinaisuuslomakepohjia ja sieltä löytyy myös lomakkeen täyttöohjeet. Sähköpostiosoite RK:lle on rariteettikomitea(a)birdlife.fi

Lomake kannattaa täyttää huolellisesti ja liittää mukaan kuva linnusta mikäli sellaisen on onnistunut saamaan. Jos AHK/RK ei hyväksy ilmoittamaasi havaintoa, se saattaa johtua esimerkiksi puutteellisesti täytetystä lomakkeesta. Havainnon hylkäys ei siis välttämättä tarkoita sitä että havaintosi olisi väärä, vaan kuvauksesi linnusta saattaa olla niin puutteellinen, ettei komitea voi sen pohjalta olla täysin varma ilmoittamastasi havainnosta. Noudattamalla näitä ohjeita helpotat oleellisesti katsausten laatijoiden ja aluevastaavan työtä ja sitä kautta myös Siipipeilin toimittamista!

Mistä löydän tiedon, että löytämäni laji kuuluu erikseen ilmoitettavien piiriin?

Ollessasi kirjautunut Tiiraan niin vasemmassa sivupalkissa kohdassa lajitietoa on rivi ”ARK-RK -lajit”, jos haluat nähdä RK-lajit niin

– klikkaa vihreätä Hae yhdistyksen lajilista -palkkia niin näet kaikki Suomen ”rarit”, joista on tehtävä RK-ilmoitus Birdlifen Suomen Rariteettikomitealle sekä kopio alueellisellle harvinaisuuskomitealle.

Jos haluat nähdä oman yhdistyksesi alueharvinaisuudet niin

klikkaa Rariteettikomitea -laatikossa oikealla olevaa merkkiä niin saat listan kaikista Suomen lintuyhdistyksistä. Valitse oman alueesi Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry :n harvinaisuusluettelo.

Valtakunnallisia suurharvinaisuuksia koskevat BirdLife Suomen rariteettikomitealle tarkoitetut havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea(a)birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle.

Jos Tiiran sisäänkirjautumisen jälkeen sivun oikeassa alareunassa näkyy lisätietopyynnön ikoni ja  vieressä numero(t) havaintoa” niin klikkaa sitä niin näet mistä on kysymys, selitys löytyy myös Tiiraohjeiden kappaleesta 8.1.1 Hakutulos.

Dokumentoimattomat tai tarkastuksessa hylätyt havainnot poistetaan Tiirasta myöhemmin.

Mahdolliset lisätietopyynnöt näkyvät Tiirassa kirjauduttuasi sisään etusivun vasemmassa alakulmassa.
Mahdolliset lisätietopyynnöt näkyvät Tiirassa kirjauduttuasi sisään etusivun vasemmassa alakulmassa.