Huhtikuun lintutilanne

Arosuohaukka (Circus macrourus) 07.05.2008 Vaasa, Söderfjärden, 2-kv. koiras. Kuva: Aarne Lahti.

Huhtikuun säätila oli hyvin kaksijakoinen. Kuun alkupuoli oli melkoisen leuto, mutta pääsiäisen tienoilla sää muuttui kylmäksi ja kylmä jakso jatkui kuukauden loppuun asti. Säätila vaikuttikin selvästi muuttolintujen saapumiseen. Kun keskimäätin MLY:n alueelle tulee huhtikuussa noin 85 uutta muuttolintujajia, tuli niitä nyt vain 71.

Valtakunnallisista harvinaisuuksista havaittiin huhtikuussa vain jääkuikka. Alueellisia harvinaisuuksia oli sen sijaan varsin runsaasti. Arosuohaukkoja, joita koskevat keväthavainnot lisääntyvät jatkuvasti, havaittin seitsemän. Pikkujoutsenesta tehtiin viisi havaintoa. Yksilömäärä oli seitsemän. Sepelrastaita oli niin ikään seitsemän ja maakotkia kolme. Nokkavarpusia nähtiin kolme ja mustaleppälintuja samoin kuin lapinpöllöjä yksi.

Kuukauden lintu oli vuorihemppo, joita tavataan MLY:n alueella yleensä talviaikaan ja silloinkin vain muutamia yksilöitä. Nyt vuorihemppoja oli Bolotin pelloilla ja Söderfjärdenillä suorastaan tavattoman paljon. Suurimmassa parvessa Söderfjärdenillä oli 300 yksilöä, mikä on tiettävästi suurin Suomessa koskaan havaittu vuorihemppokertymä. Söderfjärdenillä havaittin myös 132 lapinsirkun ja 800 kiurun parvi. Em. lajien lisäksi oli huhtikuun havainnoille muutoinkin leimallista useiden lajien suuri määrä. Korsnäsin Västanlidissä havaittiin paljon lokkeja: naurulokki 20000, harmaalokki 7500 ja selkälokki 112. Västanlidissä oli myös enimmillään 1140 tukkasotkaa. Sundominlahdella nähtiin 1800 isokoskeloa ja Oravaisissa 620 tavia. Söderfjärdenillä lepäilevien kurkien enimmäismäärä oli 1296. Suvilahden entisellä kaatopaikalla kuultiin enimmillään seitsemän luhtakanaa.

Hanhimuutto oli huhtikuussa vilkkaimmillaan. Vaikka lyhytnokkahanhien määrässä ei päästykään viime kevään ennätyslukemiin, oli niitä takavuosiin verrattuna runsaasti. Suurin havaittu määrä oli 160 yksilöä (Söderfjärden). Lyhytnokkanhia nähtiin myös muualla. Eri puolilla Vöyriä tehtiin huhtikuussa 17 havaintoa, jotka koskivat yhteensä 119 yksilöä. Suurimmassa vöyriläisparvessa oli 27 lintua. Metsähanhia oli enimmillään 4000 (Sundominlahti).

Piekanamuuttoa seurattiin Korsnäsin Bräckskäretissä ja Valassaarilla. Bräckskäterissä oli piekanojen suurin päiväsumma 195 ja Valassaarilla 265. Edellisen kevään piekanaseurannassa Valassaarilla suurin päiväsumma oli vain 56. Kaikkiaan piekanoja havaittiin huhtikuussa 975.

Vuodelle uusia lajeja havaittiin 71. Vuoden alusta lukien on havaittu 167 lajia. Tiiraan kertyi syyskuussa 5026 havaintoa ja ne koskivat 389653 lintuyksilöä. /ALä