TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja – tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja – havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemista ja tutkimista sekä lintujen ja luonnon suojelua.