Saaristolinnut

Päivitetty 21.08.2015

 

SaaLiS – Saaristolinnuston seuranta pyörähtää käyntiin kolmivuotisena hankkeena (2015-2017), jossa on tarkoitus kartoittaa Merenkurkun ulkosaariston IBA-alueen pesivä saaristolinnusto mahdollisuuksien mukaisella tarkkuudella. Kaikki halukkaat voivat tähän osallistua. Havaintoaineistoja vastaan voi yhdistykseltä laskuttaa matkakulukorvauksia ja päivärahoja tekemistään laskennoista. Yhdistys saa tälle hankkeelle rahoitusta ELY:n kautta. Aiheesta tulee nettisivuille syksyn aikana tarkempaa tietoa.

 

***********************************************************************************************************

Aiempaa tutkimustoimintaa ja -tuloksia Merenkurkun saaristolinnustosta:

  • Valassaaret (2008) Koko saariryhmän pesimälinnusto 81 lajia, 4079 lintuparia, diversiteetti-indeksi 22,65. Lähde: Kannonlahti, J.: Valsörarnas Häckfågelinventering 2008, Ostrobothnia Australis. Hieman lisätietoa aiheesta löytyy täältä.
  • Ulkosaariston variksien lukurengastusprojekti 2010- . Aiheesta löytyy lisätietoa täältä.