Rengastus

Päivitetty 27.7.2016

Löytäessäsi mielenkiintoisen linnunpesän voit tilanteen mukaan ottaa yhteyttä lintujen rengastajaan. Tässä muutamien Merenkurkun alueella liikkuvien rengastajien yhteystietoja. Nimeä klikkaamalla pääsee näkemään Rengastustoimiston tilastopalvelusta kyseisten henkilöiden vuosittaisia rengastusmääriä.

Nimi Kotikunta Rengastusluvan laajuus Puh.
Aarne Lahti Vaasa pesäpoikaslupa 050-5117513
Allan Stenmark Vöyri pesäpoikaslupa 050-3254801
Jan Nyman Vaasa pesäpoikaslupa, SSP 050-3773931
Jouni Kannonlahti Vaasa pesäpoikaslupa,lintuasemalupa 050-5240551
Juhani Koivusaari Vaasa merikotka… 0400-881349
Mika Lehtonen Laihia petolinnut, käenpiika, tervapääsky ja kyyhkyt 040-5944329
Pekka Peura Vaasa pesäpoikaslupa, merikotka 044-0244451
Tomas Lövdahl Vaasa/Turku petolinnut 050-4118910
Ralf Wistbacka Luoto pesäpoikaslupa 050-5166817
Leif Öling Vöyri koulutuslajit, naurulokki ja merimetso 050-4130354
Matti Maskulin Vaasa pesäpoikaslupa 050-3775851
Pertti Malinen Vaasa petolinnut 050-5544405
Matias Snellman Vaasa Merikotka
Stefan Sjöholm Maalahti yleisimmät kahlaajat, lokit ja vesilinnut 0500202409
Tapio Osala Vaasa Merikotka, helmipöllö, ruskosuohaukka
Matts Finnlund Sääksi, ym.
Timo Lumme Mustasaari Merikotka
 Juha Pikkarainen  Mustasaari  Pöllöt, vesilinnut, kahlaajia, koulutuslajit…  044-5498313

 

Varpuspöllö (Glaucidium passerinum) kolmikko rengastettavana.

 

Rengaslöydöt

Mikäli löydät kuolleen linnun, jolla on rengas jalassaan tai näet elävän linnun, jolla olevan renkaan kykenet lukemaan vaikkapa kaukoputkella, niin ilmoita havaintosi rengastustoimistoon tästä.

 

Pientä tilastotietoa

Merenkurkun alueella on vuosien 1974-2012 aikana rengastettu yhteensä 144783 lintua. Rengastukset ovat jakaantuneet eri kuntien alueelle seuraavasti:

Lähde: Helsingin yliopisto, Rengastustoimisto

 

Rengastusmäärät kuntakohtaisesti Rengastustoimiston tilastopalvelusta:

MustasaariMaalahtiVaasaKorsnäsOravainenLaihiaVöyriMaksamaaVähäkyröRaippaluoto (1974-1989)

 

Rengastuksen perusteella varmistetut lintujen ikäennätykset löytyvät täältä.

 

Miten minusta voisi tulla rengastaja?

Kts. ehdot Eläinmuseon sivuilta ja tartu tuumasta toimeen!

Rengastustoimiston nettisivuilta löytyy monenlaista tietoa rengastuksesta ja erilaisista rengastusprojekteista.

Lintujen rengastuksessa voi keskittyä mm. erilaisiin verkkopyyntiprojekteihin, kuten SSP, RUOVAK, Lintuasemapyynti.

 

Melko moni tutkimus liittyy kiinteästi rengastajien toimintaan. Ohessa linkityksiä petolintujen pesätutkimuksen sekä sääksitutkimuksen tulospalvelussa esiteltyihin alueemme kuntiin.

Petolintujen pesätutkimus: LaihiaMustasaariMaalahtiVähäkyröMaksamaaVaasaVöyriKorsnäsOravainen

Sääksitutkimus: MustasaariMaksamaaMaalahtiVöyriKorsnäsVaasaLaihia

 

Linkkejä Rengastajille:

Lintuvaara

LUOMUS/Lintujen rengastus

Euroopan luku-/värirengastusprojektit

_______________________________________________________________________________________________________

Lintujen ulkoloishanke

Uudessa 2014 alkavassa Lintujen ulkoloistutkimuksessa kerätään rengastuksen yhteydessä linnuilta ulkoloisia, jotka purkitetaan pieniin näyteastioihin ja toimitetaan Oulun Yliopistoon tutkittavaksi. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Biodiversiteettiyksiköstä Marko Mutanen (etunimi.sukunimi(a)oulu.fi). Hankkeessa ovat mukana myös Rengastustoimisto (Luonnontieteellinen Keskusmuseo) ja taustatukena Ympäristöministeriön nivelkärsäiseliötyöryhmä sekä kansallinen FinBOL-konsortio.

Lintujen ulkoloiset tunnetaan hyvin huonosti. Erityisesti hankkeessa keskitytään väiveisiin (Phthiraptera), mutta myös täikärpäsiin (Hippoboscidae), kirppuihin (Siphonaptera) ja punkkeihin. Tutkimuksessa selvitetään paitsi Suomen lajistoa ja levinneisyyttä näissä ryhmissä, myös mm. lajien erikoituneisuutta eri isäntälajeihin. Tutkimuksessa analysoidaan laajamittaisesti näytteiden DNA-viivakoodeja. DNA-viivakoodit ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi taksonomisessa tutkimuksessa, koska ne tavallisesti erottelevat hyvinkin samankaltaiset lajit tehokkaasti toisistaan. Tutkimuksessa selvitetään myös lajien morfologisia ja biologisia eroja.

Hanke on täysin riippuvainen rengastajien avusta. Tavoitteena on saada kerättyä näytteitä mahdollisimman monesta lintulajista eri puolilta Suomea. Näytteiden keruu tapahtuu vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Oulun yliopisto toimittaa kaikille halukkaille paitsi tarkat ohjeet näytteiden tallentamiseksi, myös etanolia sisältäviä näytetuubeja ja pinsetit yksilöiden noukkimiseen.

Tutkimuksen avulla saadaan maassamme ensi kertaa kattavaa tietoa lintujen ulkoloisista.

Kommentit on suljettu.

  • Tiira