Kokousasioita

Sääntömääräinen syyskokous 16.11.2022 klo 18

Paikka Vaasan pääkirjasto, Essee-huone

Esityslista

1§ Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Anne Paadar, sihteeriksi Tero Piikkilä.

3§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Valittiin Jari Aho ja Keijo Linna hoitamaan molempia tehtäviä

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. BirdLife-lehden
syyskuun numerossa oli tapahtumatiedoissa tiedot syyskokouksesta.

6§ Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat

– Vuoden 2023 toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, asiasta keskusteltiin ja suunnitelma
vuodelle 2023 hyväksyttiin. Katso liite 1.
– Vuoden 2023 jäsenmaksujen vahvistaminen
Jäsenmaksuista keskusteltiin. Päätettiin pitää jäsenmaksu edellisvuoden tasolla
(vuonna 2022 aikuiset 30 €, alle 20-v. 10 €, perheenjäsen puoleen hintaan)
– Vuoden 2023 tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen
Puheenjohtaja esitteli laaditun tulo- ja menoarvion vuodelle 2023. Asiasta
keskusteliin. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin. Todettiin myös, että tuleva hallitus

selvittää mahdollisuuksia avustuksien hakemiselle, etenkin vuoden 2023
atlaskartoitusten kuluja kattamaan.
– Puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2023
Anne Paadar valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2023.
– Hallituksen valitseminen kaksivuotiskaudelle. Erovuorossa Pertti Malinen, Jouni
Kannonlahti (vj), Riitta Karlsson ja Tero Piikkilä (vj).
– Hallituksessa kaksivuotiskauttaan jatkavat Jorma Eskola, Jari Aho ja Keijo Linna.
Hallituksessa jatkavien lisäksi valittiin kaudeksi 2023-2024 Olli Autio, Jyrki
Karjalainen (vj) (H Mikkolan tilalle vuodeksi 2023), Jouni Kannonlahti, Virpi Aho
(vj), ja Tero Piikkilä.
– Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023 valittiin Kalle Sigfrids ja hänen
varahenkilökseen Asseri Laitinen
7§ Käsitellään muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

8§ Sääntömääräisen syyskokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00.

 

*************************************************************************************

 

Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2021 klo 18 Variskan koululla (Vanhan Vaasan katu 20)

1§ Kokous avattiin klo 18:10
2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Paadar ja sihteeriksi Hanna Mikkola.
3§ Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Eskola ja Keijo Linna
4§ Anne Paadar kävi läpi esityslistan ja se hyväksyttiin.
5§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut esillä BirdLife-lehdessä ja MLY:n Internet-sivuilla.

6§ Käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat

– Puheenjohtaja esitti vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman ”Suojelutoiminta”-kohtaan liittyen Pertti Malinen muistutti, että jos jäsenillä on kommentoitavaa ajankohtaisiin tuulivoimahankkeisiin, niin kannattaa olla yhteydessä MLY:n hallitukseen.
– Vuoden 2022 jäsenmaksut vahvistettiin. Jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia (aikuiset 30€, alle 20-v. 10€, perheenjäsen puoleen hintaan).
– Puheenjohtaja esitti vuoden 2022 tulo- ja menoarvion ja se vahvistettiin ilman muutoksia.
– Anne Paadar valittiin jatkamaan puheenjohtajana vuonna 2022.
– Hallitus valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat Pertti Malinen, Jouni Kannonlahti (vj), Riitta Karlsson, Hanna Mikkola, Jorma Eskola, Keijo Linna ja Jari Aho. Harry Seppälä (vj) luopui hallituspaikastaan ja tilalle valittiin varajäseneksi Tero Piikkilä.
– Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Kalle Sigfrids ja hänen varahenkilökseen valittiin Asseri Laitinen.

7§ Käsiteltiin muut mahdolliset asiat:

Jouni Kannonlahti muistutti Siipipeililehden aineistojen deadlinesta (helmikuun 28. päivä). Hän myös esitti toiveen, että mahdollisesti tulossa olevasta materiaalista ilmoitetaan etukäteen.

8§ Sääntömääräisen syyskokouksen päättäminen klo 19:10

Sääntömääräisten asioiden jälkeen Jorma Eskolan ja Riitta Karlssonin lintuvisa ja talvilintulaskentareittien esittelyä (Anne Paadar, Hanna Mikkola, Tero Piikkilä ja Matti Maskulin)