Kokousasioita

Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2021 klo 18 Variskan koululla (Vanhan Vaasan katu 20)

1§ Kokous avattiin klo 18:10
2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Paadar ja sihteeriksi Hanna Mikkola.
3§ Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Eskola ja Keijo Linna
4§ Anne Paadar kävi läpi esityslistan ja se hyväksyttiin.
5§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut esillä BirdLife-lehdessä ja MLY:n Internet-sivuilla.

6§ Käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat

– Puheenjohtaja esitti vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman ”Suojelutoiminta”-kohtaan liittyen Pertti Malinen muistutti, että jos jäsenillä on kommentoitavaa ajankohtaisiin tuulivoimahankkeisiin, niin kannattaa olla yhteydessä MLY:n hallitukseen.
– Vuoden 2022 jäsenmaksut vahvistettiin. Jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia (aikuiset 30€, alle 20-v. 10€, perheenjäsen puoleen hintaan).
– Puheenjohtaja esitti vuoden 2022 tulo- ja menoarvion ja se vahvistettiin ilman muutoksia.
– Anne Paadar valittiin jatkamaan puheenjohtajana vuonna 2022.
– Hallitus valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksessa jatkavat Pertti Malinen, Jouni Kannonlahti (vj), Riitta Karlsson, Hanna Mikkola, Jorma Eskola, Keijo Linna ja Jari Aho. Harry Seppälä (vj) luopui hallituspaikastaan ja tilalle valittiin varajäseneksi Tero Piikkilä.
– Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin Kalle Sigfrids ja hänen varahenkilökseen valittiin Asseri Laitinen.

7§ Käsiteltiin muut mahdolliset asiat:

Jouni Kannonlahti muistutti Siipipeililehden aineistojen deadlinesta (helmikuun 28. päivä). Hän myös esitti toiveen, että mahdollisesti tulossa olevasta materiaalista ilmoitetaan etukäteen.

8§ Sääntömääräisen syyskokouksen päättäminen klo 19:10

Sääntömääräisten asioiden jälkeen Jorma Eskolan ja Riitta Karlssonin lintuvisa ja talvilintulaskentareittien esittelyä (Anne Paadar, Hanna Mikkola, Tero Piikkilä ja Matti Maskulin)