Linnusto

Päivitetty 09.09.2014

Merenkurkun lajilista Excel-tiedostona (päivitetty 29.12.2013)

Merenkurkun lajilista pdf-tiedostona (päivitetty 06.01.2014)

Norrskärin, Södra Björkön ja Valassaarten lajilista excel-tiedostona (päivitetty 05.04.2013)

Norrskärin, Södra Björkön ja Valassaarten lajilista pdf-tiedostona (päivitetty 05.04.2013)

Lajitietoa Merenkurkussa havaituista linnuista

Tietoa eri lajeista on tarkoitus kerätä tänne. Autathan aineiston tuottamisessa! Lajilistalle pääset tästä.

Muuttolintujen saapuminen Merenkurkun alueelle

MLY:n alueella tavataan vuosittain runsaat 240 lintulajia. Näistä suuri enemmistö on muuttolintuja. Taulukossa on esitetty tiedot tavallisimpien muuttolintujen ensihavainnoista vuosilta 2007-2013. Taulukko sisältää tiedot 150 muuttolinnun ensihavainnosta. Näistä havainnoista on laskettu myös ensihavaintojen keskimääräinen ajankohta.

Osa MLY:n alueella vuosittain tavattavista linnuista on muuttolintuja, joista tehdään säännöllisesti myös talvihavaintoja. Näiden lajien kohdalla on jouduttu tekemään arvio siitä mikä on ensimmäinen muuttavaa lintua koskeva vuosittainen havainto. Nämä havainnot on merkitty taulukkoon lihavoituna. Joissakin tapauksissa lajia koskeva ensihavainto poikkeaa niin paljon tavanomaisesta, että sitä ei ole otettu huomioon ensihavaintojen keskimääräistä ajankohtaa laskettaessa. Nämä poikkeuksellisen myöhäiset ensihavainnot on merkitty taulukossa sulkuihin.

Taulukko ei pyri olemaan tyhjentävä esitys MLY:n alueella havaittavien lintulajien ensihavainnoista, vaan tavoitteena on antaa yleispiirteinen kuvat siitä milloin tavanomaisimmat muuttolinnut saapuvat MLY:n alueelle.

Karkeana yhteenvetona voi sanoa, että keskimärin muuttolinnut alkavat saapua MLY:n alueelle maaliskuussa. Maaliskuussa saapuvien lajien määrä on 23. Kuukausista selvästi vilkkain on huhtikuu, jolloin saapuu 86 lajia. Se on yli puolet tarkastelun kohteena olleista lajeista. Toukokuussa saapuu 39 lajia. Muutama lajia saapuu vielä kesäkuussa.

Tiedot on kerätty Tiira-havaintojärjestelmästä. /ALä

Ensihavainnot vuosittain pdf muodossa.

Kevatmuuton lajit kuukausittain pdf muodossa.

Vuotuiset lajimaarat yhdistyksittain 2006-2013

Merenkurkun pesimälajisto

Merenkurkun pesimälinnusto koostuu 203 eri lintulajista.
Runsaslukuisimpia metsälajeista ovat mm. peippo, pajulintu, metsäkirvinen, vihervarpunen, sepelkyyhky, tiltaltti, punarinta, laulurastas ja harmaasieppo. Saaristolajeista runsaslukuisimpia ovat mm. riskilä, kalalokki, ruokki, lapintiira, harmaalokki, naurulokki, tukkasotka ja haahka.

Suomen kolmas lintuatlas kertoo paljon lajien levinnäisyydestä ja kannan vahvuudesta, mutta tietoa täytyy osata tulkita lajikohtaisesti, sillä eri lajien lähtökohdat kannan muutosta kuvaaviin lukuihin ovat kovin eri suuret. Jonkin lajin kanta on muinoin voinut olla vaikkapa kolme pesivää paria, mutta on sittemmin hävinnyt kokonaan. Muutos on tuolloin jyrkästi miinusmerkkinen. Jonkun toisen runsaslukuisen lajin kanta puolestaan on voinut muuttua vaikkapa 10000 parista 7000 pariin, eikä se näy lajin levinnäisyydessä tai yleisyydessä millään tavalla.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana merkittävästi runsastuneita lajeja ovat: Kyhmyjoutsen, laulujoutsen, merihanhi, kanadanhanhi, valkoposkihanhi, harmaasorsa, sinisorsa, fasaani, härkälintu, mustakurkku-uikku, merimetso, kaulushaikara, ruskosuohaukka, tuulihaukka, luhtakana, ruisrääkkä, kurki, meriharakka, pikkulokki, naurulokki, kalalokki, selkälokki, harmaalokki, räyskä, kalatiira, ruokki, varpuspöllö, viirupöllö, sarvipöllö, harmaapäätikka, pikkutikka, tilhi, peukaloinen, punarinta, mustarastas, räkättirastas, kulorastas, mustapääkerttu, hernekerttu, pensaskerttu, hippiäinen, viiksitimali, pyrstötiainen, sinitiainen, talitiainen, isolepinkäinen, pähkinähakki, naakka, varis, pikkuvarpunen, viherpeippo, tikli, vihervarpunen, hemppo, urpiainen ja keltasirkku.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana merkittävästi taantuneita lajeja ovat: Jouhisorsa, punasotka, tukkasotka, lapasotka, haaahka, pilkkasiipi, pyy, teeri, metso, mehiläishaukka, hiirihaukka, sääksi, tylli, suokukko, kuovi, punajalkaviklo, liro, rantasipi, karikukko, vesipääsky, riskilä, huuhkaja, helmipöllö, käenpiika, kiuru, törmäpääsky, keltavästäräkki, kivitasku, pensassirkkalintu, kuukkeli, harakka, järripeippo, pikkukäpylintu, punavarpunen, peltosirkku ja pohjansirkku.

Kommentointi on suljettu.

  • Tiira