Linnusto

Päivitetty 23.01.2024

Vaasan kaupungin ylläpitämät linturuokinnat talvella 23-24 (päivitetty 23.1.2024)

Merenkurkun lajilista Excel-tiedostona (päivitetty 29.12.2013)

Merenkurkun lajilista pdf-tiedostona (päivitetty 06.01.2014)

Norrskärin, Södra Björkön ja Valassaarten lajilista excel-tiedostona (päivitetty 05.04.2013)

Norrskärin, Södra Björkön ja Valassaarten lajilista pdf-tiedostona (päivitetty 05.04.2013)

Lajitietoa Merenkurkussa havaituista linnuista

Tietoa eri lajeista on tarkoitus kerätä tänne. Autathan aineiston tuottamisessa! Lajilistalle pääset tästä.

Muuttolintujen saapuminen Merenkurkun alueelle

MLY:n alueella tavataan vuosittain runsaat 240 lintulajia. Näistä enemmistö on muuttolintuja. Taulukossa on esitetty tiedot tavallisimpien muuttolintujen ensihavainnoista vuosilta 2007-2014. Taulukko sisältää tiedot 150 muuttolinnun ensihavainnosta. Näistä havainnoista on laskettu ensihavaintojen keskimääräinen ajankohta ja ilmoitettu jakson aikaisin ja myöhäisin havainto.

Osa MLY:n alueella vuosittain tavattavista lajeista on muuttavia lintuja, joista tehdään enemmän tai vähemmän säännöllisesti myös talvihavaintoja. Näiden lajien kohdalla on jouduttu tekemään arvio siitä mikä on ensimmäinen muuttavaa lintua koskeva havainto. Nämä havainnot on merkitty taulukkoon lihavoituna. Joissakin tapauksissa lajia koskeva ensihavainto poikkeaa niin paljon tavanomaisesta, että sitä ei ole otettu huomioon ensihavaintojen keskimääräistä ajankohtaa laskettaessa. Nämä poikkeuksellisen myöhäiset ensihavainnot on merkitty taulukossa sulkuihin. Jos jotakin lajia ei ole ao. vuonna havaittu lainkaan, on tämä merkitty ruksilla.

Karkeana yhteenvetona taulukosta voi todeta, että keskimärin muuttolinnut alkavat saapua MLY:n alueelle maaliskuussa. Maaliskuussa saapuvien lajien määrä on 26. Kuukausista vilkkain on huhtikuu. Silloin saapuu 84 lajia, mikä on yli puolet tarkastelun kohteena olleista lajeista. Toukokuussa saapuu 40 lajia. Muutama laji saapuu vielä kesäkuussa.

Tiedot on kerätty Tiira-havaintojärjestelmästä. /ALä

Ensihavainnot 2007-2014

Ensihavainnot vuosittain pdf muodossa. (Versio 2007-2013)

Kevatmuuton lajit kuukausittain pdf muodossa.

Lajimaarat Yhdistyksittain 2007-2014

Merenkurkun pesimälajisto

Merenkurkun pesimälinnusto koostuu 203 eri lintulajista.
Runsaslukuisimpia metsälajeista ovat mm. peippo, pajulintu, metsäkirvinen, vihervarpunen, sepelkyyhky, tiltaltti, punarinta, laulurastas ja harmaasieppo. Saaristolajeista runsaslukuisimpia ovat mm. riskilä, kalalokki, ruokki, lapintiira, harmaalokki, naurulokki, tukkasotka ja haahka.

Suomen kolmas lintuatlas kertoo paljon lajien levinnäisyydestä ja kannan vahvuudesta, mutta tietoa täytyy osata tulkita lajikohtaisesti, sillä eri lajien lähtökohdat kannan muutosta kuvaaviin lukuihin ovat kovin eri suuret. Jonkin lajin kanta on muinoin voinut olla vaikkapa kolme pesivää paria, mutta on sittemmin hävinnyt kokonaan. Muutos on tuolloin jyrkästi miinusmerkkinen. Jonkun toisen runsaslukuisen lajin kanta puolestaan on voinut muuttua vaikkapa 10000 parista 7000 pariin, eikä se näy lajin levinnäisyydessä tai yleisyydessä millään tavalla.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana merkittävästi runsastuneita lajeja ovat: Kyhmyjoutsen, laulujoutsen, merihanhi, kanadanhanhi, valkoposkihanhi, harmaasorsa, sinisorsa, fasaani, härkälintu, mustakurkku-uikku, merimetso, kaulushaikara, ruskosuohaukka, tuulihaukka, luhtakana, ruisrääkkä, kurki, meriharakka, pikkulokki, naurulokki, kalalokki, selkälokki, harmaalokki, räyskä, kalatiira, ruokki, varpuspöllö, viirupöllö, sarvipöllö, harmaapäätikka, pikkutikka, tilhi, peukaloinen, punarinta, mustarastas, räkättirastas, kulorastas, mustapääkerttu, hernekerttu, pensaskerttu, hippiäinen, viiksitimali, pyrstötiainen, sinitiainen, talitiainen, isolepinkäinen, pähkinähakki, naakka, varis, pikkuvarpunen, viherpeippo, tikli, vihervarpunen, hemppo, urpiainen ja keltasirkku.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana merkittävästi taantuneita lajeja ovat: Jouhisorsa, punasotka, tukkasotka, lapasotka, haaahka, pilkkasiipi, pyy, teeri, metso, mehiläishaukka, hiirihaukka, sääksi, tylli, suokukko, kuovi, punajalkaviklo, liro, rantasipi, karikukko, vesipääsky, riskilä, huuhkaja, helmipöllö, käenpiika, kiuru, törmäpääsky, keltavästäräkki, kivitasku, pensassirkkalintu, kuukkeli, harakka, järripeippo, pikkukäpylintu, punavarpunen, peltosirkku ja pohjansirkku.