Metsälinnut

Tutkimustuloksia Merenkurkun metsälinnustosta:

 

  • Laihialla Kattiharjun alueella kesällä 2013 kartoitusmenetelmällä selvitetyn 72 hehtaarin suuruisen metsäalueen diversiteetti-indeksi oli 17,0 (Shannon-Wienerin menetelmällä). Alueella havaittiin 40 lajia yhteensä 462 parin voimin. Alueen lintutiheys oli näin ollen 6,42 paria/hehtaari.
Kartoitetun alueen rajaus.