Metsähanhitutkimus

Ohjeita sulkanäytteiden ottoon DNA-analyysejä varten

Hei,

Olemme Oulun yliopistossa tekemässä tutkimusta metsähanhien genetiikasta, Johanna Honka tekee väitöskirjaa, jossa on tarkoitus selvittää tundra- ja taigametsähanhen maantieteellistä jakautumista Suomessa DNA-näytteiden perusteella. Taigametsähanhihan on taantuva alalaji. Johanna tutki jo metsästyssaaliin perusteella asiaa ja löysikin Suomen metsästyssaaliin perusteella aika odotetunlaisen tuloksen; alalajia rossicus löytyi eniten Kaakkois-Suomesta, sekä jokunen yksilö lännempää, myös länsi-Lapista. Muut yksilöt olivat pääasiassa fabalista, tosin jokunen lintu kantoi myös alalajin serrirostris sekä tundra- ja lyhytnokkahanhen mitokondriota. Nyt olisi tarkoituksena selvittää, minkälainen on pesivän kannan geneettinen rakenne. Jos ajattelet, että tulisit tulevana pesimäkautena kulkemaan alueilla, joilla metsähanhia pesii, olisimme kiitollisia näytteiden saamisesta tähän tarkoitukseen. Näytteiksi kelpaavat esimerkiksi pesän pehmikkeinä käytetyt höyhenet ja jättösulat. Johannaan yhteyttä ottamalla saa näytteiden keräämistä ja lähettämistä (postimaksu maksettu) varten kirjekuoria ja paperipusseja.

 

Pesän pehmikehöyhenet ja jättösulat

Yhdeltä pesältä pehmikkeinä käytettyjä höyheniä voi kerätä reilusti, useita kymmeniä höyheniä. Höyhenet on parasta laittaa paperisiin kirjekuoriin, yhdeltä pesältä kerätyt höyhenet yhteen kuoreen. Päälle merkintä, jossa on päivämäärä, pesän koordinaatit (tai ainakin nimetty alue ja kunta) ja kerääjän nimi. Jos pesältä löytyy aikuisten sulkimia sulkia, ne laitetaan myös yhteen paperiseen pussiin tai suureen kirjekuoreen, joka merkitään samalla tavalla (sulan saa taittaa, jos ei mahdu). Olennaista on, että höyhenien tai sulkien tuppiosat tulevat mukaan, tupen päästä ja tyvestä löytyy eniten DNA:ta.

Paperikuoria tulisi säilyttää kuivassa paikassa. DNA pysyy hyvänä, jos mätäneminen estyy, ja siksi sulkien säilyttäminen kuivana on tärkeää. Samasta syystä sulkia ja höyheniä ei missään tapauksessa saa säilyttää muovipusseissa.

Sulat ja höyhenet voi lähettää suoraan Johannalle Oulun Yliopistoon, alla olevaan osoitteeseen.

 

Johanna Honka

Ekologian ja genetiikan yksikkö

Linnanmaa

90014-Oulun Yliopisto

puh. 050 3270665

email: johanna.honka@oulu.fi

 

KIITOS AVUSTASI!

Laura Kvist

Molekyyliekologian ja –evoluution dosentti

Ekologian ja genetiikan yksikkö

Linnanmaa

90014-Oulun Yliopisto

puh: 0294- 481218

email: laura.kvist@oulu.fi