Lintujen ulkoloishanke

Uudessa 2014 alkavassa Lintujen ulkoloistutkimuksessa kerätään rengastuksen yhteydessä linnuilta ulkoloisia, jotka purkitetaan pieniin näyteastioihin ja toimitetaan Oulun Yliopistoon tutkittavaksi. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Biodiversiteettiyksiköstä Marko Mutanen (etunimi.sukunimi(a)oulu.fi). Hankkeessa ovat mukana myös Rengastustoimisto (Luonnontieteellinen Keskusmuseo) ja taustatukena Ympäristöministeriön nivelkärsäiseliötyöryhmä sekä kansallinen FinBOL-konsortio.

Lintujen ulkoloiset tunnetaan hyvin huonosti. Erityisesti hankkeessa keskitytään väiveisiin (Phthiraptera), mutta myös täikärpäsiin (Hippoboscidae), kirppuihin (Siphonaptera) ja punkkeihin. Tutkimuksessa selvitetään paitsi Suomen lajistoa ja levinneisyyttä näissä ryhmissä, myös mm. lajien erikoituneisuutta eri isäntälajeihin. Tutkimuksessa analysoidaan laajamittaisesti näytteiden DNA-viivakoodeja. DNA-viivakoodit ovat osoittautuneet erittäin käyttökelpoisiksi taksonomisessa tutkimuksessa, koska ne tavallisesti erottelevat hyvinkin samankaltaiset lajit tehokkaasti toisistaan. Tutkimuksessa selvitetään myös lajien morfologisia ja biologisia eroja.

Hanke on täysin riippuvainen rengastajien avusta. Tavoitteena on saada kerättyä näytteitä mahdollisimman monesta lintulajista eri puolilta Suomea. Näytteiden keruu tapahtuu vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Oulun yliopisto toimittaa kaikille halukkaille paitsi tarkat ohjeet näytteiden tallentamiseksi, myös etanolia sisältäviä näytetuubeja ja pinsetit yksilöiden noukkimiseen.

Tutkimuksen avulla saadaan maassamme ensi kertaa kattavaa tietoa lintujen ulkoloisista.