Kukkuiko käki?

Käki. Kuva: Tarja Wunsch

Kukkuiko jo käki? Pesintä on mahdollinen. Kirjaa havainto Tiiraan. Liitä havaintoon pesimisvarmuusindeksi
PV2. Käy samalla paikalla seuraavana päivänä. Kukkuuko käki yhä? Jos niin, on pesintä todennäköinen. Kirjaa havainto
Tiiraan ja liitä havaintoon pesimisvarmuusindeksi PV4.

Käen levinneisyyskartta piirtyy PV4- havaintojen mukaan, sillä pesinnän varmistaminen on poikkeuksellista
ja sattumanvaraista:

https://tulokset.lintuatlas.fi/species/MX.28715

Tämä on Merenkurkun ruutujen selvitysasteen tilanne

https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1107

Samaan tapaan muistakin linnuista voi kirjata pesimävarmuusindeksin. Tiirasta näkee kirjaamisen yhteydessä jokaisen indeksin määrittelyn, jolloin on kätevää valita tilanteeseen oikea indeksi.