Atlastiedote 12.3.2023

Töyhtötiainen (Parus cristatus) Vaasan saaristossa 9.11.2012 Kuva: Jouni Kannonlahti

Pöllöretkiä ja muuta ajankohtaista

Maaliskuu on paras pöllöretkikuukausi. Nyt kannattaakin suunnata kiertelemään ja kuuntelemaan
pöllöjen reviirejä! Yksittäinen havainto soidintavasta pöllöstä saa pesimävarmuusindeksin 2
(mahdollinen pesintä) ja pidempään samalla paikalla havaittu yksilö indeksin 4 (todennäköinen
pesintä). Monen pöllölajin osalta levinneisyyskartat ovat vielä varsin aukkoisia, joten jokaisesta
havainnosta on apua tilanteen kohentamiseksi.

Myös varislintujen pesinnät ovat käynnissä. Pesää rakentaville linnuille sopiva pesimävarmuusindeksi
on 62. Reviirejään kuuluttavat nyt niin tikat, tiaiset kuin viherpeipotkin. Myös reviiriään laulava tai
rummuttava lintu on atlashavainto, jolle sopivat indeksit 2 ja 4.

Kevätalven atlasretkillä kannattaa muistaa, että valtaosalla lajeista pesimäaika on vasta edessäpäin.
Huomioittehan, että myös mahdollisia pesintöjä kuvaavia pesimävarmuusindeksejä (indeksit 2–3)
tulisi käyttää vain pesimäaikaan. Esimerkiksi muutolta juuri saapunut kiuru voi laulaa alueella, jolla
se ei todellisuudessa pesi.

Yhdistyssivut uudistuivat, tavoitetta voi seurata

Tulospalvelun yhdistyssivut on päivitetty: https://tulokset.lintuatlas.fi/society. Sivulta näkyy kootusti
kunkin lintuyhdistyksen atlasruutujen selvitysastetilanne, ja yhdistyksen nimen kautta pääsee
yhdistyksen sivulle. Sivulta voi myös seurata lintuatlaksen tavoitteen toteutumista yhdistyksittäin.
Tavoitteena on tutkia etelästä Kemijärven korkeudelle asti kaikki atlasruudut vähintään
tyydyttävästi. Atlasruuduista 22 % on saavuttanut tavoitteen. Merenkurkun ruuduista 44% on tällä
tasolla nyt ja pyrimme saavuttamaan valtakunnallisen tavoitteen ainakin mannerruutujen osalta
tänä vuonna.

Atlaksen katvealueet

Pohjoisimpaan Lappiin on ennustettu myyrähuippua täksi kesäksi, joten sinne kannattaa koko maan
lintuharrastajien jo suunnitella kesän retkiä. Lintuatlaksen selvitysastekartalla
(https://tulokset.lintuatlas.fi/grid) on Lapissa paljon valkoista (ei havaintoja) jopa teiden varsilla
olevilla atlasruuduilla, mikä kannattaa lomareissuilla huomioida. Toki oman alueemme hoitaminen
on etusijalla nyt. Kaikkien panosta tarvitaan yhteiseen lintuatlakseen!
Huomaathan, että saat selvitysastekartan karttavalikosta valittua mieleisesi taustakartan ja
säädettyä sen näkyvyyttä. Karttavalikosta löytyy lopusta myös yhdistysrajat.

Varaa vakiolinja!

Lintuatlaksessa hyödynnetään Luomuksen linnustonseurannan pesimäaikaisten laskentojen tietoja,
rengastustietoja ja petolintuseurannan tietoja. Osallistumalla näihin seurantoihin osallistut samalla
myös lintuatlakseen. Erityisen tärkeässä roolissa Suomen linnuston seurannassa ovat
vakiolinjalaskennat. Vakiolinjoilta kerättävä aineisto on muun muassa Suomen lintujen kannanarvioiden pohjana. Jo yhdenkin vakiolinjan laskemisesta on suuri apu linnustonseurannalle – ja atlakselle!

Varatut vakiolinjat keskittyvät tällä hetkellä Lounais-Suomeen, Kainuuseen ja itäiseen Lappiin.
Laskemalla vakiolinjan esimerkiksi Itä-Suomessa, Käsivarren Lapissa tai Etelä-Savossa keräät
arvokasta aineistoa linnustonseurantaan ja autat samalla lintuatlasta. On hyvä muistaa, että
atlasretkille ehtii hyvin vielä vakiolinjakauden jälkeenkin. Toisaalta voit kartuttaa atlashavaintoja
myös vakiolinjalle mennessäsi.

Tutustu laskentamuotoon ja etsi itsellesi sopiva vakiolinja:
https://www.luomus.fi/fi/pesimalintujen-linja-pistelaskenta

Työkaluja atlasseurantaan

Erilaisia tilastoja ja työkaluja atlasseurantaan löytyy Mikko Heikkisen atlassivulta:
https://havistin.biomi.org/atlas. Sivulle päätyy myös Lintuatlaksen sivujen kautta:
https://lintuatlas.fi/ -> Ohjeet -> Linkkejä -> Tilastoja havaintojen kertymisestä (MH) -> Lintuatlas.

Nostona esimerkiksi kartta, joka näyttää atlasruuduittain tyydyttävään selvitysasteeseen vaadittavan
pesimävarmuussumman: https://havistin.biomi.org/atlas/luokka/tyydytt%C3%A4v%C3%A4-selvitysaste.
Klikkaa yhtä atlasruutua nähdäksesi ruudun pesimävarmuussumman ja paljonko sen
pitäisi olla. Kartan yläpuolelta on valittavissa muita karttanäkymiä.

Lajitilastoista https://havistin.biomi.org/atlas/lajit puolestaan näkee, mistä lajeista on viime aikoina
ilmoitettu varmoja tai todennäköisiä pesintöjä.

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:
https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:
https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:
https://laji.fi/map

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/