Kesä-elokuun lintutilanne

Tunturikihu 18.6.2016 Vaasa Degermossen Kuva: Roland Lillkåla

Kesäkuun valtakunnallisia harvinaisuuksia olivat haarahaukka, niittysuohaukka, lampiviklo sekä turturikyyhky (Mustasaaren Vassorissa). Haarahaukkoja nähtiin Maalahdessa ja Vaasan Koskisuolla. Koskisuon linnusta kannattanee mainita, että se tuotti havaitsijalleen pihapinnan! Kesäkuussa tehtiin myös yksi vuoden erikoisimpia havaintoja, kun tunturikihu oleskeli viikon ajan Gerbyn Degermossenin pelloilla.

Yölaulajia kuultiin seuraavasti: Ruisrääkkiä havaittiin 33, joista Suvilahdessa neljä, Söderfjärdenillä viisi ja Korsnäsin Helenelundissa seitsemän. Viitakerttusia oli 30 (49 vuonna 2015), luhtakerttusia yhdeksän (22 vuonna 2015), pensassirkkalintuja kuusi, viitasirkkalintuja niin ikään kuusi ja luhtahuitteja kaksi. Kehrääjiä oli yhteensä kolme kahdessa eri paikassa. Kerttusten viimevuotista pienempi määrä selittynee ainakin osaksi saapumisajankohdalla. Viime vuonna kerttuset saapuivat myöhään ja olivat enemmän äänessä vielä kesäkuun puolella.

Alueellisia harvinaisuuksia kesäkuussa olivat mm. idänuunilintu, pulmussirri, metso ja pikkusieppo, josta havaittiin kaksi pariutunutta yksilöä. Aikaisemmin mainituista lajeista ovat alueellisia harvinaisuuksia ruisrääkkä, luhtahuitti, luhtakana, viitakerttunen, luhtakerttunen, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu ja kehrääjä.

Havainnointiajankohtaan nähden kiinnostavia lajeja olivat iso-, pikku- ja pulmussirrit sekä järripeippo ja harmaahaikara. Havaittuihin määriin nähden kiinnostavia olivat suokukko (maksimimäärä 205), viiksitimali 20 ja mustaviklo 53.

Heinäkuussa havaittiin valtakunnallisista harvinaisuuksista ruostesorsa, joka nähtiin Raippaluodon Björkögrundenilla kuun loppupuolella. Ruostesorsia havaittiin kesän aikana koko maassa tavanomaista enemmän ja yksi niistä siis päätyi myös MLY:n alueelle. Alueellisista harvinaisuuksista kannattaa mainita pikkutiira, joka nähtiin Valassaarilla. Pikkutiirasta on tänä vuonna jo aikaisemmin saatu kaksi havainto eli kokonaismäärä on nyt kolme. Tämä on sikäli poikkeuksellista, että pikkutiirasta ei likikään joka vuosi saada havaintoa MLY:n alueella.

Elokuun valtakunnalliset harvinaisuudet olivat pääasiassa petoja ja niitä nähtiin varsin mukavasti. Kiljukotkasta saatiin kaksi havaintoa (Suvilahti ja Söderfjärden). Arosuohaukkoja nähtiin niin ikään kaksi (Levaneva ja Oravainen) ja Levanevalla oli myös vajaan viikon päivät punajalkahaukka. Maalahden Åminnessä nähtiin haarapääskyn ja räystäspääskyn risteymä.

Loppukesän suuria määriä olivat mm. valkoposkihanhi 906/Oravainen, taivaanvuohi 110/Söderfjärden, merihanhi 2300/Sundominlahti, naakka 2500/Oravainen, suokukko 810/Söderfjärden, pikkukuovi 13/Laihian Peltomaa, punajalkaviklo 38/Norrskär sekä sinisorsa 1326/Gålören. Söderfjärdenin suurin kurkimäärä elokuun lopussa oli 1875.

Elokuun loppuun mennessä on MLY:n alueella tämän vuoden aikana havaittu 243 lajia. /ALä