Syyskokouksen 2015 päätökset

MLY:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2015 Vaasassa. Läsnä oli 13 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Kuokkanen, sihteerinä Ariel Ahlblad ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harry Seppälä ja Matti Maskulin. Vuodelle 2016 MLY:n puheenjohtajaksi valittiin Heikki Vainio. Hallituksen kokoonpanosta erovuoroisista Harry Seppälä ja Anne Paadar valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle, uusina jäseninä hallitukseen valittiin Juha Pikkarainen ja Ariel Ahlblad. Hallituksessa jatkavat vielä vuoden Orvokki Hakala, Pertti Malinen, Aila Haapala, sekä pääkaupunkiseudulle muuttaneen Tuomo Väänäsen sijaisena Jouni Kannonlahti. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Kuokkanen ja varalle Karl-Johan Sigfrids. Toimintasuunnitelma noudattelee vanhaa kaavaa, joskin saaristolinnustolaskentoihin ja opastettuihin retkiin panostetaan jatkossa tavanomaista enemmän. Alustava tulo- ja menoarvio liikkui käynnissä olevan SaaLiS-hankkeen vuoksi 15000 euron suuruusluokassa ja loppusumma oli 755 euroa alijäämäinen. MLY:n edustajiksi BirdLife Suomen edustajistoon valittiin toimikaudeksi 2016-2017 Pertti Malinen ja Anne Paadar. Kokouksen päätteeksi Pertti Malinen piti hienon valokuvaesityksen Merenkurkun saaristosta.