Heinäkuun lintutilanne

Heinäkuussa olivat havaittavissa kesäkuisten kovien tuulten ja korkean veden tuhoisat vaikutukset vesilintujen, lokkien ja tiirojen pesinnöille. Saatiin myös joitakin merkkejä siitä, että tuhojen vaikutusketjut voivat olla pitkiä. Kun lokkien pesinnät epäonnistuvat, tämä vaikuttaa kihujen ravinnonsaantiin ja voi sitä kautta vaikuttaa niiden pesintätulokseen. Pöntöissä pesivien vesilintujen – ennen kaikkea telkän – osalta löydettiin myös paljon epäonnistuneita pesintöjä.

Yölaulajien laulukausi jatkui. Niitä havaittiin seuraavasti: luhtakerttunen 2, rytikerttunen 3, pensassirkkalintu 3 ja viitasirkkalintu 6. Viitakerttusia kuultiin kaksi, minkä lisäksi nähtiin yksi pesälle ruokaa kuljettava emo. Ruisrääkkiä kuultiin 18 eri yksilöä, mikä on vain 1/3 viime vuoden määrästä. Luhtakanoja kuultiin kolme, jotka kaikki olivat Vaasan Suvilahdessa. Samassa paikassa kuultiin myös kaksi luhtahuittia. Kehrääjiä havaittiin kolmella paikalla.

Muutolla lepäileviä kahlaajia havaittiin jonkin verran. Oravaisissa nähtiin 241 suosirrin parvi. Tämänkokoinen parvi on MLY:n alueella havaittuna varsin suuri. Joukossa oli myös 11 kuovisirriä. Runsaat sateet synnyttivät pelloille tulvia. Ne tarjosivat kahlaajalinnuille levähdyspaikkoja, joita normaalisti ei MLY:n alueella kovinkaan paljon ole. Yksi tulva-alue oli Vaasa lentokentän pohjoispuolella Runsorin pelloilla, jossa havaittiin kahlaajia enimmillään seuraavasti: töyhtöhyyppä 332, liro 145, valkoviklo 33, suokukko 32, pikkutylli 9, punajalkaviklo 6, mustaviklo 4, lapinsirri 3, tylli 2, kapustarinta 1, rantasipi 1 ja suosirri 1. Norrskärillä puolestaan havaittiin (enimmillään) 15 isosirriä ja 4 pulmussirriä

Valtakunnallisista harvinaisuuksista havaittiin niittysuo- ja arosuohaukat. Alueellisia harvinaisuuksia olivat mm. etelänkiisla, sepelhanhi ja maakotka. Nokkavarpusia havaittiin kuusi, joista yksi oli maastopoikanen. Myös heinätavista saatiin varmistettua pesintä, kun Valassaarilla havaittiin emo ja yhdeksän maastopoikasta. Yhdellä kertaa havaittuja suuria yksilömääriä olivat mm. riskilä 1500, ruokki 600 ja isokoskelo 600.

Vuodelle uusia lajeja havaittiin kaksi eli pulmussirri ja sepelhanhi. Vuoden alusta lukien on havaittu 232 lajia. Tiiraan kertyi heinäkuussa 1493 havaintoa ja ne koskivat 31481 lintuyksilöä. /ALä