Talvinen vesilintulaskenta 1.-7.1.2020

VESILINTULASKENNAN OHJEISTUS

Suomen talvehtivat vesilinnut lasketaan 1.-7.1.2020 osana Euroopanlaajuista selvitystä. Ensimmäisen kerran vesilintujen talvikannat arvioitiin Suomessa vuonna 2016. Kuten edelliselläkin laskentakerralla, on tulevan laskentakauden tulokset tarkoitus julkaista Linnut-vuosikirjassa paikallisyhdistyksittäin. Laskentojen avulla tutkitaan muun muassa kantojen ja talvilevinneisyyden muutoksia ja tunnistetaan vesilinnuille tärkeimmät talvehtimisalueet. Tulokset ovat tärkeitä esimerkiksi suojelualueverkoston täydentämisessä, mutta myös osana paikallista linnustonseurantaa.

Laskentoja koordinoivat valtakunnallisesti BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus.

Laskentojen yleisohjeet löytyvät alla olevasta linkistä, mutta tärkeimpiä kohtia on listattu alla.

https://www.birdlife.fi/vesilintujen-talvikanta-selvitetaan-osallistu-laskentoihin-tammikuussa/

Miten osallistut?

  • Retkeile vesistöjen äärellä 1.-7.1.2020, laske vesilinnut valitsemistasi paikoista ja kirjaa havainnot Tiiraan.
  • Ennen laskentaa kannattaa katsoa Tiirasta, mistä päin ei ole vielä kirjattu vesilintuhavaintoja ja valita retkikohde sen mukaan.
  • Jos sinulla on talvilintulaskentareitti, sillä tehdyt havainnot kelpaavat, vaikka laskenta olisikin tehty ennen vuodenvaihdetta.
  • Birdlifen jäsenyhdistykset koordinoivat laskentoja joillain alueilla. Tarkista siis, onko yhdistykselläsi esimerkiksi lista kohteista, jolta voit varata itsellesi laskenta-alueen!

Miten havainnot kirjataan Tiiraan?

  • Kirjaa kaikki havainnointipaikasta havaitsemasi vesilinnut (mukaan lukien nokikana ja ruokkilinnut) Tiiraan.
  • Valitse linnun tilaksi “p_vll”, joka kertoo, että kyseisestä pisteestä on laskettu kaikki siitä havaitut paikalliset vesilinnut. Muista merkitä tila kaikkiin pisteestä tehtyihin havaintoihin.
  • Jos johonkin pisteeseen ei näy ainuttakaan paikallista vesilintua, kirjaa havainto ”vesilintu 0 p_vll” (lajiksi vesilintu, lukumääräksi 0, tilaksi p_vll).
  • Jokainen kirjattu havainto, myös nollatieto, on tärkeä!

Onnistuneita laskentoja!

Aleksi Lehikoinen (Luomus) ja Tero Toivanen (BirdLife Suomi)
PhD Aleksi Lehikoinen
Intendentti – Curator
Linnustonseuranta – Monitoring Team, The Helsinki Lab of Ornithology
Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS – Finnish Museum of Natural History
PL 17 – P.O. Box 17
00014 Helsingin yliopisto – University of Helsinki
Finland
puh. – tel. +358-294128851
mobile phone +358-45-1375732

aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
https://www.luomus.fi/en/aleksi-lehikoinen

twitter: @AksuLehikoinen

Luomus on luonnon tutkija.
Vaalimme ja tutkimme luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia.
Avaamme tieteen yleisölle. Teemme työtä luonnon, ihmisen ja
yhteiskunnan hyväksi.

 

HARRY SEPPÄLÄ ON MLY:n VESILINTULASKENTAKOORDINAATTORI

Ohessa AKTIIVIT-listalle lähetetyssä saatteessa on tarkemmat ohjeet,
joihin laskennasta kiinnostuneet voivat tutustua. Todennäköisesti ei
alueellamme ole montaakaan saavutettavissa olevaa avointa vesistöä
merelläkään vesien mataluuden vuoksi. Mahdollisia jäättömiä alueita ovat
Raippaluodon salmi, Vikarskat+Svedjehamn, Bergön lauttaväylä ja Bergön
molemmat satamat Perisgrund ja Ytterbådanin kalasatama voivat olla auki.
Storkors on ehkä rannasta pitkälle jäässä joten aivan helppoa ei siellä
havainnointi ole vaikka meri onkin auki. Tuulista riippuen Vallgrundin
luotsiasema saattaa olla auki kuin myös Södra Vallgrundin merivartioasema.
Klobbskatista löytyy todennäköisesti varmin avoin merialue mutta kun
paras staijipaikkamme menetettiin turismille staijaus onnistuu kahvilan
viereisestä tornista hyvällä säällä koska sijainti on turhan kaukana
rannasta ja tuulikin voi haitata.
Muita laskenta-alueita löytyy Påttin puhdistamolta, Vaskiluodon
satamasta ja Onkilahden Putusillalta.

Muistakaa laittaa laskennassa paikallisen vesilinnun tilaksi Tiiraan
p_vll ei p!
Jos laskentapisteessä ei näy yhtään vesilintua niin lajiksi vesilintu,
lukumääräksi 0, tilaksi p_vll.

Olisi hyvä, että jalkaudutaan mahdollisimman monelle laskentapisteelle
siksi laskijan olisi hyvä ilmoittaa vastuuhenkilölle sähköpostilla
etukäteen alue(et), joilla aikoo päivien 1.-7.1.2020 aikana käydä
laskemassa vesilintuja.

Ajantasainen jäätilannekartta löytyy osoitteesta:
https://cdn.fmi.fi/marine-observations/products/ice-charts/latest-full-color-ice-chart.pdf

Terveisin,
Harry Seppälä