Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi

LUONTOJÄRJESTÖT JULKAISIVAT SUOJELUESITYKSENSÄ VAASAN KAUPUNGIN JA
MUSTASAAREN KUNNAN METSISTÄ

Luonto-Liitto Pohjanmaa, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, Ostrobothnia Australis, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening julkaisi 7.3.2017 yhteisen suojeluesityksensä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamista metsäalueista. Suojeluesitys esiteltiin järjestöjen järjestämässä Metsiensuojeluillassa Vaasan Pääkirjastossa.

Suojeluesitys ”Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi” on toimitettu Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan edustajille tänään, ja se löytyy täältä.

Suojeluesitys sisältää 306 hehtaaria Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamia metsiä. Kohteet ovat Bölenmetsä (25 ha), Hovioikeudenmetsä (42 ha), Koskskogen-Maraholmsträsket (44 ha), Kylälammen itäpuolen metsä (11 ha), Långstrandsbergen (14 ha), Mustikkamaa (49 ha), Solasaaren itäosan suot ja metsät (32 ha), Storträsket-Furusbacken (19 ha), Vaskiluodon kosteikko (11 ha), Öjenin Natura-alueen laajennukset (59 ha).

Suojeluesityksessään järjestöt kehottavat Vaasaa ja Mustasaarta perustamaan uusia suojelualueita Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Valtio on tammikuussa käynnistänyt Luontolahjani satavuotiaalle-kampanjan, jolla tavoitellaan jokaiseen maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Kampanjaan voivat osallistua niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt kuin yhdistyksetkin.

Metsiensuojeluiltaan osallistui noin 40 henkilöä. Suojeluesityksen esittelyn lisäksi se sisälsi biologi Ralf Wistbackan esitys Metsäluonnon tilasta Pohjanmaalla. Esityksiä seurasi vilkas keskustelu muun muassa Vaasan kaupungin metsänhoidosta, seudun metsiensuojeluhistoriasta ja eri tavoista edistää metsiensuojelua kunnissa. Moni osallistuja myös kiitti suojeluesityksen teosta.

Lisätietoja, valokuvia suojeluesityskohteilta ja suojeluesityksen karttatiedostoja:

Birthe Weijola, Vaasan ympäristöseuran varapuheenjohtaja, 050-3239037, birthe.weijola@gmail.com

Linkkejä:
Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi

Säg grattis med 300 hektar skog”. Vasabladet 8.3.2017

10 metsäaluetta esitetään suojeltavaksi”. Vaasa ennen ja nyt 8.3.2017

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja käynnistyy”. Ympäristöministeriö 11.1.2017