Joulukuun lintutilanne

Kuusitiainen. Kuva: Tuomo Väänänen

Loppuvuodesta eli marras/joulukuussa ei havaittu alueelle uusia lajeja. Silti koko vuoden lajimäärä nousi korkeaksi ja lajien kokonaismäärä oli 260. Vuosina 2006-2015 lajimäärä on vaihdellut välillä 240-252 ja keskiarvo on ollut 246 lajia. Yksi selitys korkeaan lajimäärään on vuonna 2016 havaittujen valtakunnallisten harvinaisuuksien runsaus. Niitä havaittiin peräti 31, kun vuosina 2006-2015 on rariteetteja havaittu vuosittain 15-26. Keskimäärä on ollut 21. Vuoden 2016 rariteettiaatelia olivat mm. taigarautiainen, neitokurki, suula, mustapääsirkku, lyhytvarvaskiuru, ruostesorsa sekä isokihu.

Joulukuussa ei valtakunnallisia harvinaisuuksia havaittu. Alueella vähälukuisina esiintyvistä lajeista kannattaa mainita tundraurpiainen, joita havaittiin poikkeuksellisen runsaasti. Havaintoja oli 14 ja yksilömäärä oli yhteensä 24. Suurimmassa parvessa oli kuusi lintua. Yleensä joulukuussa havaitaan tundraurpiaisia vain yksi tai muutamia ja useimpina vuosina ei joulukuisia havaintoja ole lainkaan.  Björköbyssä havaittiin lapinpöllö ja hiiripöllöjä nähtiin kolme. Talven ensimmäinen koskikara havaittiin Laihian Kylänpäässä.  Harmaapäätikkoja havaittiin seitsemän. Niistä kaksi oli laihialaisella ruokinnalla, jolla syksyn aikana on vieraillut kolme eri harmaapäätä. Muutoin joulukuun havainnot koskivat alueen peruslinnustoa, sillä ”vierailijoita” on syksyn/alkutalven aikana ollut varsin niukasti. Marjalinnut (rastaat ja tilhet) ovat loistaneet poissaolollaan eikä vaelluslintujakaan kuten tikkoja tai käpylintuja ole pahemmin nähty.

Myöhäisistä havainnoista kannattaa mainita 19.12. Björköbyssä nähty härkälintu sekä Hovioikeuden altaassa itsenäisyyspäivästä lähtien viihtynyt haapana. Peippoja oli kahdella ruokinnalla ja ampuhaukkoja havaittiin kolme. Suurempia vesilintukertymiä olivat: pilkkasiipi 42, mustalintu 13, isokoskelo 100, laulujoutsen 33 ja kyhmyjoutsen 89.  Muita suuri kertymiä olivat harakka 110, keltasirkku 400 ja harmaalokki 1370.

Tiiraan kertyi joulukuussa 1218 havaintoa ja ne koskivat 21861 lintuyksilöä. /ALä