Helmikuun lintutilanne

Helmikuu oli poikkeuksellisen lämmin. Lämpötila pysytteli nollan tuntumassa ja oli usein plussan puolella. Pöllöt aloittivat soidintamisen. Helmipöllöjä kuultiin noin 40. Määrä on varsin korkea, sillä vuoden 2009 huipun jälkeen on helmipöllöjä kuultu helmikuussa keskimäärin vain seitsemän. Vuoden 2009 määrä oli 96. Määrän lisäyksen selittänee parantunut ravintotilanne ja lämpimästä säästä johtunut varhainen soidintamisen aloitus. Muita pöllöjä havaittiin seuraavasti: huuhkaja 10, viirupöllö 4, varpuspöllö 7 ja lehtopöllö 2.

Valtakunnallisista harvinaisuuksista havaittiin vain Suvilahden tunturikiuru. Määrän puolesta valtakunnallisesti kiinnostavia havaintoja olivat Söderfjärdenillä havaitut pulmuset (123) ja mustavarikset (10) sekä Suvilahden kaatopaikan pajusirkut (6). Alueellisia harvinaisuuksia olivat mm. pähkinänakkeli (Vöyri ja Vaasa), isokäpylintu, kuukkeli, pohjantikka ja koskikara. Valkoselkätikasta saatiin kaksi uutta havaintoa (Vaasa ja Laihia), samoin harmaapäätikasta (molemmat Mustasaaressa). Harvalukuisista talvehtijoista saatiin kaksi uutta havaintoa. Laihialaiselle piharuokinnalle ilmestyi punarinta, joka myös rengastettiin. Suvilahdessa nähtiin kiertelevä sepelkyyhky, joka toki ajankohta huomioon ottaen (28.2.) voisi olla myös muuttava lintu. Räkättirastaasta tehtiin viisi havaintoa, joista yksi koski kolmen linnun parvea.

Lämpimästä säästä johtuen tammikuussa jäätynyt meri aukeni ja mahdollisti vesilintujen havainnoinnin. Niistä nähtiin helmikuussa isokoskelo, tukkakoskelo, telkkä ja laulujoutsen.  Lokkien maksimimäärät olivat: harmaalokki 268 ja merilokki 30. Kalalokkeja havaittiin kaksi.

Vuodelle uusia lajeja havaittiin neljä: punarinta, sepelkyyhky, lehtopöllö ja tukkakoskelo. Vuoden alusta lukien on havaittu 85 lajia. Tiiraan kertyi helmikuussa 597 havaintoa ja ne koskivat 8406 lintuyksilöä. /ALä