Helmikuun lintutilanne

Helmikuun sää oli leuto ja tuulinen. Lämpötila pysytteli nollan tuntumassa ja meri oli osittain auki. Viimevuotiseen tapaan ensimmäiset muuttolinnut havaittiin jo helmikuun puolella. Söderfjärdenillä nähtiin 23.2. kaksi uuttukyyhkyä ja 28.2. samassa paikassa oli yksi merihanhi. Ensimmäiset tukkasotkat (neljän parvi) nähtiin 28.2. ja telkistä saatiin useita havaintoja. Suurimmassa parvessa oli 43 yksilöä. Mustalintuhavaintoja oli kaksi, joista toinen koski 20 linnun parvea. Myös ensimmäiset muuttavat laulu- ja kyhmyjoutsenet havaittiin. Harmaalokkien määrä alkoi nopeasti kasvaa. Helmikuussa havaittiin myös kaksi piekanaa, joista ensimmäinen aivan kuukauden alussa ja toinen loppupuolella. Aivan kuun alussa (3. ja 5.2) havaittiin Söderfjärdenillä pulmusia. Parvissa oli 30 ja 41 yksilöä.

Helmikuun mielenkiintoisin havainto oli tunturipöllö, joita havaittiin peräti kahden linnun parvi. Myös havaintopaikka on epätavanomaisuudessaan kiinnostava, sillä linnut havaittiin Ruotsinlaivan kannelta. Pöllöt olivat Enstenillä Vaasan sisäsaariston ulkoliepeillä. Tammikuussa löytynyt talvehtiva suopöllö havaittiin myös helmikuussa. Hiiripöllöjä nähtiin kaksi. Soidintavia pöllöjä kuultiin joitakin. Lähes taukoamattomasta tuulesta johtuen olosuhteet pöllöjen kuuntelulle olivat heikot.

Talven runsaslukuisista marjalinnuista kertyi havaintoja seuraavasti: räkättirastas 55/1894 yksilöä, mustarastas 71/139 yksilöä sekä tilhi 44/1681 yksilöä. Taviokuurnasta saatiin kuusi havaintoa ja ne koskivat 67 yksilöä.

Vuodelle uusia lajeja havaittiin helmikuussa seitsemän. Vuoden alusta lukien on havaittu 88 lajia. Tiiraan kertyi helmikuussa 785 havaintoa ja ne koskivat 10433 lintuyksilöä. /ALä