Tammikuun lintutilanne

Tammikuun sää oli tavanomaisen talvinen. Lunta oli jonkin verran, mutta kovia pakkasia ei ollut. Meri oli jäätynyt jo ennen vuodenvaihdetta, mikä vaikutti havaittuun lajistoon sekä havaittujen lajien määrään. Erilaisia vesilintulajeja havaittiin seitsemän eli merimetso, isokoskelo, telkkä, mustalintu, sinisorsa sekä molemmat joutsenet. Viime vuonna, kun meri jäätyi vasta tammikuun puolivälissä, vesilintulajeja havaittiin yhteensä 21. Lokeista havaittiin harmaa-, kala- ja merilokki.

Tammikuussa havaittiin kiinnostavia talvehtijoita. Söderfjärdenillä nähtiin suopöllö, mustapääkerttuja havaittiin Huutoniemellä peräti kolmen yksilön parvi. Sepelkyyhkyjä havaittiin yksi ja punarintoja kolme. Kaikki kolme viimemainittua lajia havaittiin Pihabongauksessa. Tammikuussa havaittiin myös kaksi jänkäkurppaa ja lehtokurppa, joita koskevat havainnot salautuvat suojelusyistä Tiirassa automaattisesti. Muita talvehtivia muuttolintuja olivat pajusirkku, kottarainen, peippo, järripeippo, punakylkirastas, mustavaris ja pulmunen.

Marjoja syöviä lintuja havaittiin tavanomaista selvästi runsaslukuisemmin: tilhiä 146 havaintoa/7166 yksilöä, räkättirastaita 144 havaintoa/8508 yksilöä ja mustarastaita 201 havaintoa/347 yksilöä. Suurimmassa mustarastasparvessa oli 10 lintua. Vaellustaan jatkaneista taviokuurnista tehtiin 20 havaintoa/223 yksilöä. Pähkinänakkeleita nähtiin kahdeksan. Näistä viisi löytyi pihabongauksen yhteydessä. Tammikuussa nähtiin myös talven ensimmäiset koskikarat, joita yhteensä oli kuusi.

 Varpuspöllöjä nähtiin seitsemän. Pöllöt aloittelivat myös soidintaan. Kuun lopussa kuultiin kolme huutelevaa helmipöllöä ja yksi viirupöllö. Jo aikaisemmin oli kuultu yksi huuhkaja. Päiväpetolinnuista havaittiin merikotka, ampuhaukka sekä kana- ja varpushaukat. Varpushaukasta tehtiin 26 havaintoa, joista puolet tehtiin pihabongauksen yhteydessä. Peltopyitä nähtiin runsaasti. Havaintoja kertyi 48/404 yksilöä. Pelkästään pihabongauksen yhteydessä kertyi 15 peltopyyhavaintoa/136 yksilöä.

Vähälukuisista lajeista kannattaa mainita vielä riekko sekä nokkavarpunen, joita havaittiin kahdessa paikassa yhteensä neljä.

Tammikuussa havaittiin 76 lajia. Tiiraan kertyi 2972 havaintoa ja ne koskivat 38841 yksilöä. /ALä