Marraskuun lintukatsaus

Kuun alkupuolella olivat jo ensimmäiset talven merkit ilmassa. Lämpötila pysytteli kuitenkin koko kuukauden ajan nollan tuntumassa ja lintumaailmassa riitti nähtävää. Kuukauden laji oli räkättirastas, josta kirjattiin 186 havaintoa/30993 yksilöä.  Rastasparvet olivat usein suuria. Yli 1000 linnun parvia havaittiin kuusi ja suurimmassa parvessa oli 3000 yksilöä. Vielä niinkin myöhään kuin 29.11. havaittiin 1360 räkättirastaan parvi. Toinen poikkeuksellisen runsaana esiintynyt laji oli uivelo, josta tehtiin 22 havaintoa/439 yksilöä. Suurimmassa  parvessa oli 118 lintua. Vastaavasti viime vuoden marraskuussa tehtiin uivelosta kuusi havaintoa ja havaittu yksilömäärä oli 16.

Syksyn kihumuutto sai komean päätöksen, kun Raippaluodossa muutti 16.11. erittäin myöhäinen merikihu. Tiirasta löytyy kautta aikojen vain yksi tätä myöhäisempi havainto. Leveäpyrstökihuja nähtiin marraskuussa kaksi. Taviokuurnien vaellus jatkui koko kuukauden, vaikka vilkkain jakso osuikin aivan kuukauden alkuun. Raippaluodossa havaittiin 1.11. peräti 2293 taviokuurnaa, mikä oli syksyn vaelluksen toiseksi suurin määrä koko maassa. Kaikkiaan taviokuurnahavaintoja kertyi MLY:n alueella 156/4129 yksilöä. Pähkinänakkeleita, joiden vaellus niin ikään jatkui, havaittiin yhdeksän eri yksilöä.  Viiksitimaleja havaittiin yhdessä uudessa paikassa. Kuluvana vuonna on timaleja havaittu kaikkiaan kuudessa paikassa.  Eri paikkojen maksimimäärät huomioiden on havaittu yksilömäärä vähintään 92.

Säiden kylmeneminen kuun alussa laukaisi laulujoutsenten päämuuton. Vaasan saaristossa havaittiin 5.11. yhden aamutunnin aikana 543 muuttavaa joutsenta. Koko päivän muuttosummaa voi vain arvailla, sillä samana päivänä esim. Kokkolassa muutti 4346 laulujoutsenta. Muutosta huolimatta laulujoutsenia samoin kuin kyhmyjoutsenia havaittiin aivan kuun loppuun asti runsaasti. Ylipäätänsäkin erilaisista vesilinnuista tehtiin varsin paljon havaintoja.

Suuria kertymiä aiemmin mainittujen lisäksi olivat: härkälintu 19 (Södra Björkö, missä samana päivänä myös muutti 20 härkälintua), merilokki 22 (Molpe), isokoskelo 306 (Molpe), kalalokki 2000 ja harmaalokki 3500 (Oravainen) sekä keltasirkku 500 (Runsor).  Runsaasti peltopyitä havaittiin kolmessa paikassa: Laihian keskustassa 53, Söderfjärdenillä 35 ja Vassorissa 38.

Myöhäisiä havaintoja olivat tiltaltti (1.11.), sepelkyyhky (6.11.), merihanhi (8.11), peukaloinen (17.11.), haahka (19.11.), piekana (22.11.), kuikka (23.11.), kiuru (26.11.) sekä silkkiuikku, sinisuohaukka ja lapasotka (29.11).

Harvalukuisia lajeja olivat jääkuikka, tunturikiuru ja vuorihemppo. Tunturikiuruja havaittiin kaksi (Vaasassa ja Maalahdessa). Vuorihemppoja havaittiin yksi kolmen yksilön parvi. Hiiripöllöjä oli viisi.

Marraskuussa ei havaittu vuodelle uusia lajeja. Vuoden aikana havaittuja lajeja edelleen on 247. Tiiraan kertyi 1632 havaintoa. Luku on ilahduttavan suuri, sillä se on kaksinkertainen marraskuun tavanomaisiin havaintomääriin verrattuna.  Marraskuun havainnot koskivat 75354 lintuyksilöä. Tämäkin luku on poikkeuksellisen suuri ja selittyy pääasiassa räkättirastaiden suurella määrällä. /ALä