Maaliskuun lintutilanne

Maaliskuussa sää on vuodenaikaan nähden lämmin, mikä koski erityisesti kuun alkupuolta. Lintukeväästä tuli sen vuoksi varhainen. Vuodelle uusia lajeja havaittiin maaliskuussa 35. Näistä oli muuttolintuja 34. Kevään ensihavainto saatiin lisäksi 12 sellaisesta lähinnä vesilintulajista, joista vuoden ensihavainto oli leudon talven vuoksi saatu jo alkuvuodesta. Maaliskuussa saapuneiden muuttolintulajien määrä oli siten yhteensä 48. Määrä on yli kaksinkertainen normaaliin verrattuna, sillä vuosina 2007–2013 on maaliskuussa keskimäärin saapunut 23 muuttolintulajia. Seuraavassa liitteessä on lueteltu muuttolinnut, joista maaliskuussa tehtiin kevään ensihavainto. Vertailun vuoksi on mukaan otettu ensihavainto vuodelta 2013. Ero vuosien välillä on huomattavan suuri, koska edellinen talvi jatkui tavanomaista pidempään ja lintukevät oli sen vuoksi myöhäinen.

Yksi aikaisin saapunut linturyhmä oli hanhet. Metsähanhista tehtiin 120 havaintoa, jotka koskivat 7645 yksilöä. Tarkemmin metsähanhia määritettiin seuraavasti: taigametsähanhi 51 havaintoa/3580 yksilöä ja tundrametsähanhia 8 havaintoa/24 yksilöä. Laulujoutsenesta tehtiin 391 havaintoa. Havaittu yksilömäärä oli peräti 15957. Kurjesta saatiin 95 havaintoa ja havaittu yksilömäärä oli 513. Mustarastaita oli paljon. Havaintoa tehtiin 176 ja ne koskivat 530 yksilöä. Suurimmassa parvessa oli 30 yksilöä.

Pöllöjä havaittiin niukasti. Helmipöllöjä havaittiin neljä ja näistä vain yksi oli huuteleva koiras. Varpuspöllöjä havaittiin kahdeksan, jotka kaikki olivat huutelevia lintuja. Hiiripöllöjä, josta vuosi sitten maaliskuussa ei tehty yhtään havaintoa, nähtiin nyt neljä. Viirupöllöjä havaittiin kolme, huuhkajia yksitoista.

Vuodelle uusia lajeja tuli maaliskuussa 35. Vuoden alusta lukien on havaittu yhteensä 124 lajia. Tiiraan kertyi maaliskuussa 3070 havaintoa ja havainnot koskivat 66.979 lintuyksilö. Viime vuoden luvut olivat 484/9074. Nämäkin luvut kuvaavat hyvin lintukevään varhaisuutta: Lintuharrastajat ovat olleet aikaisin liikkeellä. /ALä

Ristisorsat (Tadorna tadorna) Mustasaaren Norrskärillä.