Isokoskelo (Mergus merganser)

Yleinen pesimälaji Merenkurkussa. Pesii niin kivilouhikoihin, rakennusten alle kuin suuriin pönttöihinkin. Isokoskeloita voi nähdä suurina parvina kalastamassa mm. Vaasan eteläisellä kaupunginselällä keväisin.

 

Isokoskelo koiras. Kuva: Jouni Kannonlahti
Isokoskelo koiras. Kuva: Jouni Kannonlahti