Keltavästäräkki (Motacilla flava)

Keltavästäräkki. Kuva: Tarja Wunsch
Keltavästäräkki. Kuva: Tanja Wunsch