Lapasorsa (Anas clypeata)

Lapasorsa koiras. Kuva: Jouni Kannonlahti
Lapasorsa koiras. Kuva: Jouni Kannonlahti