Ytterbådan (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Vuonna 1997 rakennettu kalasatama ulkosaaristossa. Autolla pääsee aivan rantaviivaan saakka, joten huonolla kelillä voi havainnoida vaikka autossa istuen. Voimallista muuttoa saattaa mennä myös sataman itäpuolitse, joten kannattaa tarkkailla myös selustaa säännöllisesti.

Ajo-ohjeet: Käänny Rantatietä (673) Vaasan suunnasta tultaessa oikealle Bergön suuntaan (Sjövägen). Ajettuasi sitä noin 11,2 km tulet lossirantaan. Matkusta lossin kyydissä Bergön saarelle ja aja tämän jälkeen Bergövägeniä 2,6 km. Käänny vasemmalle Hamnfladavägenille ja aja noin 5,6 km Ytterbådanin kalasatamaan.

Paras aika retkeillä: Erityisesti muuttoaikoina huhti-toukokuu ja syys-lokakuu

Pesimälajisto: Seudun pesimälajisto noin viiden kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista, ollen tyypillistä maaseututaajaman, sisä- ja ulkosaariston sekä havu ja lehtimetsien lajistoa. Pesimälajistosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muuton aikainen linnusto: Kalasataman aallonmurtajalta on hyvät mahdollisuudet merilintujen muutonseurantaan. Merimetsot, haahkat, pilkkasiivet, mustalinnut, koskelot, tukkasotkat ja monet muutkin vesilinnut ovat täällä runsaslukuisia muuttajia. Erityisesti harvinaiseksi käyvien lapasotkien näkemiseen on täällä hyvät mahdollisuudet. Enimmäkseen selän takaa kulkee varpuslintujen muuttorintamat, sillä ne muuttavat mieluiten saarten ja mantereen rantojen yllä. Avomerelle lähtiessään varpuslinnut tapaavat nostaa lentokorkeuden silmänkantaman yläpuolella.