Bräckskäret (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Vuonna 1962 rakennettu lossiranta Bergön salmessa. Salmen leveys Bräckskäretistä Bergön saarelle on noin 1,2 km. Kohde on ollut merkittävällä lintujen muuttoreitillä. Talvisin lossipaikalla on hyvät mahdollisuudet isolokin havaitsemiseen.

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta tultaessa käänny Rantatieltä (673) Molpen kylän kohdalla oikealle Bergön suuntaan (Sjövägen). Ajettuasi sitä noin 11,2 km tulet lossirantaan. Aja parkkiin vasemmalle puolelle tietä rakennuksen viereen.

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden sillä salmessa pysyy avoin sulapaikka lossin ympärivuotisen liikennöinnin vuoksi. Hyvä muutonseurantakohde maaliskuun lopulta toukokuun loppuun sekä syys-lokakuussa.

Pesimälajisto: Bergön keskustan ja Bredskäretin välisen alueen pesimälajisto koostuu noin sadasta eri lintulajista, jotka edustavat pääsääntöisesti havupuuvaltaisten metsien, kulttuuriympäristöjen sekä sisä- ja ulkosaariston peruslajistoa. Pesimälajistosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muuton aikainen linnusto: Kohde soveltuu hyvin muutonseurantakohteeksi, jossa voi nähdä keväisin mm. runsaasti merikotkia (Haliaeetus albicilla), piekanoja (Buteo lagopus), vesilintuja ja etenkin syysmuuton aikaan jopa runsasta varpuslintumuuttoa.

Harvinaisuudet: Pikku-uikku, Isolokki, Grönlanninlokki, Riuttatiira, arosuohaukka, maakotka, muuttohaukka, kangaskiuru, lapintiainen, mustaleppälintu, …