Västanlid (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Västanlid on iso matala merenlahti, jossa lepäilee muuttoaikoina huomattavia lintumääriä ja jonka pohjukassa kasvaa korkea järviruovikko. Fjärdsändanin niemi työntyy kuitenkin lahden pohjukasta länteen päin tarjoten oivan mahdollisuuden lintujen katseluun. Kaukoputki on täällä lähes välttämätön lintujen määrityksen apuväline, sillä linnut ovat yleensä levittäytyneinä melko laajalle alueelle.

Ajo-ohjeet: Vaasan suunnasta Rantatietä (673) tultaessa on juuri ennen Korsnäsin keskustaa Korsnäs frys Ab:n turkiseläinrehutehdas, jonka jälkeen oikealle kääntyy hiekkatie. Aja tien päähän, noin 800 metriä.

Paras aika retkeillä: Ympäri vuoden, mutta erityisesti muuttoaikoina keväällä ja syksyllä.

Pesimälajisto: Noin viiden kilometrin säteellä kohteesta pesii noin sata eri lintulajia. Matalan ja ruovikkorantaisen lahden suojissa pesii mm. runsaasti vesilintuja ja rantametsissä pesii etenkin monimuotoinen varpuslinnusto. Mielenkiintoisimpia Västanlidin pesimälajeja ovat viiksitimali (Panurus biarmicus) ja ruskosuohakka (Circus aeruginosus). Pesimälajistosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muuton aikainen lajisto: Västanlid matalana ja suojaisana lahtena kerää muuttoaikoina erityisen runsaasti vesilintuja, lokkilintuja ja kahlaajia. Myös petolinnuista etenkin merikotkia voi nähdä Västanlidista jopa kymmeniä samanaikaisesti, niiden kaarrellessa Halsön saaren yllä.

Huomioita: Talviaikaan alueella liikkuvan tulee olla erityisen varovainen heikkojen jäiden suhteen. Vaikka jää avovesialueella kestäisikin – ei ruovikossa välttämättä ole lainkaan jäätä.

Karttalinkki kohteeseen.

 

Viiksitimaleita Västanlidin ruovikoissa. Kuva: Jouni Kannonlahti
Viiksitimaleita Västanlidin ruovikoissa. Kuva: Jouni Kannonlahti

 

Lokkeja keväisellä Västanlidin rannalla. Kuva: Jouni Kannonlahti
Lokkeja keväisellä Västanlidin rannalla. Kuva: Jouni Kannonlahti