Levaneva (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Levaneva on Natura 2000 -verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue, joka on koko Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan suurin soidensuojelualue, jonka pinta-ala on noin 33 km2. Alue muodostuu useista erilaisista keidassuolle tyypillisistä rakenteista sekä vieressä lainehtivasta Kivi- ja Levalammen tekojärvestä. Laajuutensa ja syrjäisen sijaintinsa vuoksi alue on säästynyt pellonraivaukselta ja metsäojitukselta. Levanevan poikki kulkee pitkospuut, joka on osa Kurjen kierros nimistä vaellusreittiä. Reitin varrella voi yöpyä Särkisen vanhaan pihapiiriin pystytetyssä aitassa. Vuonna 1993 perustettua soidensuojelualuetta hoitaa Metsähallitus.

Ajo-ohjeet: Käänny Porintieltä (E8) pohjoisesta tultaessa vasemmalle Jurvan suuntaan. Aja Jurvantietä (685) 19,2 km ja käännyt pellon jälkeen vasemmalle Laihian suuntaan. Aja Laihiantietä (687) 3km ja käänny oikealle Koivuportaantielle. Tie haarautuu tullessaan Kivi- ja Levalammen tekojärven penkereelle. Käänny risteyksestä oikealle ja aja suoraan noin 6 km tien päässä olevalle pienelle pysäköintialueelle, jossa on myös ensimmäinen opastekyltti alueen retkeilijöille. Karttalinkki kohteeseen.

Palvelut: Lintutorni, laavu, tulentekopaikka, vaellusreitti.

Paras aika retkeillä: Huhti-lokakuussa

Pesimälajisto: Levaneva on yksi Merenkurkun mielenkiintoisimmista lintujen pesimäalueista. Alueella pesivä lajimäärä on noin 100. Lajisto koostuu etenkin monipuolisesta vesilinnustosta, kahlaajista ja petolinnuista sekä tietenkin avomaan ja metsien varpuslinnustosta. http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/697:324

Alueen erikoisinta pesimälajistoa ovat etenkin maakotka, muuttohaukka, niittysuohaukka ja mustapyrstökuiri. Alueella on myös lukuisia pikkukuoveja sekä riekkoja.

Muuton aikainen linnusto: Muuttoaikoina Levaneva vetää puoleensa monenlaista linnustoa. Etenkin petolintujen havainnointiin alue on mitä parhain.

Harvinaisuudet: Valkosiipitiira, punajalkahaukka, arosuohaukka, palsasirri,…

 

Levanevan maisemaa lintutornista katsottuna. Kuva: Jouni Kannonlahti
Levanevan maisemaa lintutornista katsottuna. Kuva: Jouni Kannonlahti