Gålören (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Matalarantainen meren lahti, joka on erityisen hyvä kahlaajalintujen levähdysalue. Kohteeseen rakennettiin kesällä 2011 uusi kaksi kerroksinen lintutorni. Samaan aikaan myös veneväylä satamapaikkaan ruopattiin ja venepaikan omistajille sekä lintutornin käyttäjille tasoitettiin parkkipaikat. Sataman pohjoispuolella olevassa rantametsässä kulkee traktoripolku, jonka varrella näkee ainakin kevät ja kesäaikaan paljon lintuja. Yksi rantaruovikoissa pesivistä ja ympäri vuoden alueella viihtyvistä erikoisuuksista on viiksitimali (Panurus biarmicus). Rannoilla laiduntaa nykyisin ylämaankarjaa.

Ajo-ohjeet: Vaasan lentokentän suunnasta tultaessa aja Rantatietä (673) etelään noin 27,2 km. Käänny sitten mäen kumpareen päältä oikealle Gålörsvägenille ja aja tien päässä olevaan pienvenesatamaan noin 600 metriä. Lintutorni näkyy niemen nokassa sataman edustalla.

Paras aika retkeillä: Avovesikauden ajan

Pesimälajisto: Gålörenin ympäristössä noin viiden kilometrin säteellä pesii kaikkiaan noin 120 eri lintulajia, koostuen rehevien rantojen ja rantametsien sekä niittyjen, havumetsien ja maaseutuasutuksen peruslajistosta. Pesimälajistosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muuton aikainen linnusto: Alueella levähtää muuttoaikoina paljon vesilintuja, lokkeja ja kahlaajia. Sijaintinsa puolesta kohde osuu muutenkin hienosti rannikon suuntaiselle muuttoreitille. Gålörenistä on muodostunut erinomainen kahlaajaranta jota tukevasta tornista on mukava katsella.

Karttalinkki kohteeseen.

Gålörenissä on nykyään helppo havainnoida tornista. Kuva: Jouni Kannonlahti
Gålörenissä on nykyään helppo havainnoida tornista. Kuva: Jouni Kannonlahti