Åminne (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Åminnen lintutorni sijaitsee Maalahdenjoen suulla venesataman vieressä. Lintutorni on varsin uusi, sillä se on vihitty käyttöön 17.4.2010. Näkymä tornista on lähinnä etelän – lännen suuntaan Stenskärsfjärdenille. Torni sijaitsee varsin monipuolisella paikalla, sillä aluetta hallitsee metsän, kalasatamahenkisen asutuksen, jokisuiston ruoikkorantojen ja suojaisan saariston muodostama mosaiikki. Sijainti on myös hyvä Söderfjärdenin kautta kulkevaa muuttoreittiä ajatellen.

Ajo-ohjeet: Vaasan lentokentän suunasta tultaessa aja Rantatietä (673) Maalahden suuntaan 14,0 km ja käänny oikealle Åminnen suuntaan (Åminnevägen, tie 6792). Aja noin 4,3 km kunnes tulet venesatamaa edeltävälle kentälle. Auton voi pysäköidä kentälle. Torni on kentän lounaiskulmassa.

Paras aika retkeillä: Muuttoaikoina huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa.

Pesimälajisto: Seudun pesimälajisto noin viiden kilometrin säteellä koostuu noin 100 eri lintulajista. Lajisto koostuu lähinnä sisäsaariston, maaseudun taajama-alueiden, viljelysalueiden sekä havu ja sekametsien peruslajistosta. Lajistosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muuton aikainen linnusto: Åminnen pohjoispuolelle jäävän mäenharjanteen takana oleva Söderfjärdenin peltoaukea toimii lintuja puoleensa vetävän magneetin lailla. Åminnen sijainti meren rannalla Söderfjärdenin eteläpuolella takaa hyvät mahdollisuudet runsaiden lintumäärien havaitsemiseen hyvällä muuttokelillä. Torni on mielenkiintoinen valinta vaikkapa kurkien, hanhien ja joutsenten muutonseurantaan. Huonoilla muuttosäillä ja kiihkeimpien muuttoaikojen ulkopuolella tornista näkyy kuitenkin melko vähän lintuja.

Karttalinkki kohteeseen.