Öjberget (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Öjberget on noin 280 hehtaarin suuruinen virkistys- ja ulkoilualue. Se on ollut vain kaukainen saari joskus 3800 vuotta sitten, jolloin elettiin vielä kivikautta. Sittemmin maa on kohonnut ja maisema muuttunut monin tavoin. Öjbergetin alueen kehittämistyössä on huomioitu luonnon erityispiirteet, luonnonhistorialliset kohteet sekä suojelualueet, siksi alue onkin mainio retkeilyalue niin kesä kuin talvi aikaankin. Alueella kiertää runsas latuverkosto, sekä 2,5 km mittainen luontopolku, jonka varrella on 13 kylttiä, jotka kertovat alueen mielenkiintoisesta luonnosta ja historiasta. Luontopolku alkaa parkkipaikan kupeessa olevalta infotaululta ja päättyy laskettelurinteen huipulla näkyvälle lintutornille. Tornin korkein taso sijaitsee 65 metriä merenpinnan yläpuolella ja sieltä on upeat näkymät mm. Söderfjärdenille ja Vaasan ympäristöön.

Erittäin hyvä muutontarkkailukohde Söderfjärdenin ja Sundominlahden välissä. Esimerkiksi huhtikuussa voi nähdä hienojen kurki, joutsen, hanhi ja lokkimassojen lisäksi mukavasti petolintuja, joista piekanojen parvet ovat mukavasti säväyttäviä. Laskettelurinteen huipulla olevasta tornista on 360-asteen näkymä kauas horisonttiin ja torni on kaukoputkella katselua ajatellen varsin tukeva. Meri näkyy vain horisontissa, joten varsinaista merilintujen muuttoa tornista ei näe, mutta etenkin suurten lintujen, kuten kurkien, joutsenten ja hanhien sekä petolintujen, kyyhkyjen ja varpuslintujen havainnointiin paikka on oivallinen. Söderfjärdenin pelloilla lepäilee syksyisin suuret määrät kurkia, joita alkaa kerääntyä elokuun alusta lähtien määrien ollessa suurimmillaan syys-lokakuun vaihteessa noin 7000–8000 yksilöä. Söderfjärdenin sijaan kurjet yöpyvät aina saaristossa parinkymmenen kilometrin päässä lännessä. Jotkut yöpyvät myös lähiseudun isoilla soilla. Mahtavien äänekkäiden parvien ilta- ja aamulentojen seuraamiseen on Öjbergetin torni havaittu hyväksi paikaksi.

Ajo-ohjeet: Aja Vaasanpuistikkoa pitkin länteen kohti Sundomia 7,9 km, tie muuttuu Vaskiluodossa Myrgrundintieksi ja Sundomissa Sundomintieksi. Käänny Sundomissa ennen kirkkoa vasemmalla Öjbergin tielle ja aja sitä noin 850 metriä, kunnes tulet ulkoilualueen parkkipaikalle. Lintutorni näkyy laskettelurinteen huipulla.

Paras aika retkeillä: Keväällä maaliskuun loppupuolelta toukokuulle ja syksyllä elo-lokakuussa. Keskikesällä ja talvella yleensä melko hiljaista.

Pesimälajisto: Seudun pesimälajisto noin viiden kilometrin säteellä koostuu noin 130 eri lintulajista, ollen tyypillistä taajama-alueiden, viljelysalueiden, sisäsaariston sekä monen ikäisten havu- ja lehtimetsien lajistoa. Pesimälinnustosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muuton aikainen linnusto: Söderfjärdenillä on muuttoaikoina vilkas lintujen liikehdintä, sillä peltoaukea toimii muuttoreittien risteyksenä. Sieltä muuttoreitit jakaantuvat pääsääntöisesti luoteeseen, koilliseen ja etelään. Tämä muuttoreittien jakaantuneisuus näkyy erityisen hyvin peltoaukean pohjoisreunalla olevalta Öjbergetiltä. Lajikirjo on lähes kaiken kattava, sillä oikeastaan vain selkeimmin merellä muuttavia lajeja ei Öjbergetiltä havaita.

Karttalinkki kohteeseen.