Sundominlahti (retkikohde)

Kohteen kuvaus: Aivan Vaasan kaupungin kupeessa on iso rehevä merenlahti, jonne kerääntyy muuttoaikoina huomattavia määriä vesilintuja ja kahlaajia. Lintujen tarkkailuun parhaiten sopivia paikkoja ovat mm.: Ryövärinkarin lintutorni, Tuovilanjokisuun lintutorni, Munsmo hamn, Suvilahden entinen kaatopaikka ja Hietalahti.

Metsähallituksen 2000-luvulla rakentama lintutorni Ryövärinkarin kupeessa tarjoaa hienot näkymät Sundominlahdelle. Tornin vieressä on myös tulentekopaikka ja halkokatos (paloi 2010). Sundominlahti käsittää Vaasan Eteläisen kaupunginselän eteläosan. Se on siis lähes kaksi kilometriä leveä reheväkasvustoinen merenlahti Vaasan kaupungin kupeessa, johon laskevat mm. Laihianjoki ja Sulvanjoki. Sundominlahti on sekä merkittävä lintujen muutonaikainen levähdysalue, että pesimälinnustoltaan kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Alueen tiheä järviruoko- ja järvikaislakasvusto kasvavat loppukesään mennessä varsin korkeaksi peittäen tehokkaasti näkyvyyttä lahdelle. Syksyllä jo elokuun lopulla alkava vesilintujen metsästys ajaa lahdella lymyilevät vesilinnut muihin maisemiin, joten kevät ja alkukesä ovat tällä alueella ehdottomasti parasta retkeilyaikaa. Yksi Sundominlahden tunnusmerkkejä on keväisin ja syksyisin ruokailemaan kerääntyvät tuhannet hanhet, joutsenet ja kurjet. Lahden itäreunalla aluetta täydentää valtion omistama Risön metsäalue. Osa metsästä on jokseenkin luonnonmukaisena säilynyttä varttunutta ja ikääntyvää kuusivaltaista havusekametsää. Nuoremman metsän osiota on 2000-luvulla pyritty ennallistamaan mm. harventamalla ja lisäämällä lahopuun määrää.

Ajo-ohjeet: Vaasan keskustasta on suorin tie lähteä Kauppapuistikkoa pitkin etelään ja ajaa moottoritietä, kunnes noin 4,6 km kohdalla tulee ramppi Vanhaan-Vaasaan. Rampista noustaan ylös ja käännytään oikealle Yhdystielle. Aja Yhdystietä noin 400 metriä ja käänny oikealle suuntaan Gamla Hamnvägen. Jatka noin 650 metriä, kunnes tulee viitta lintutorni oikealle. Aja metsätietä pitkin noin 450 metriä entisen ampumaradan parkkipaikalle. Voit jättää auton tähän ja jatkaa risteyksestä oikealle noin 1,o km, kunnes viitoitettu pitkospuupolku kääntyy oikealle kohti Ryövärinkaria.

Palvelut: Nuotiopaikka, lintutorni, kuivakäymälä.

Paras aika retkeillä: Keväällä huhti-toukokuussa ja syksyllä elo-lokakuussa.

Pesimälajisto: Sundominlahden pesimälajistoon kuuluvat tyypillisimpinä kosteikkojen asukkaina lukuisia sorsa ja lokkilajeja sekä kahlaajia ja varpuslintuja. Yleisimpiä ovat ruokokerttunen, pajusirkku, sinisorsa ja tavi. Varpuslinnuista erikoisimpana viiksitimali ja petolinnuista ruskosuohaukka. Uudistulokkaana kesällä 2011 havaittiin Sundominlahdella myös pesää rakentava pussitiainen. Kaiken kaikkiaan noin viiden kilometrin säteellä kohteesta pesii jopa 130 eri lintulajia. Pesimälinnustosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa.

Muutonaikainen linnusto: Sundominlahti on muuttoaikoina erittäin merkittävä etenkin vesilintujen ja kahlaajien levähdysalue. Heti jäiden lähtiessä joutsenet valtaavat koko lahdenpohjukan ja joukkoon kerääntyy sadoittain nokikanoja, merihanhia, sinisorsia, haapanoita, taveja sekä muita sorsa- ja sotkalintuja. Avovesialueelle kerääntyy keväisin mm. sadoittain isokoskeloita. Sulvanjoen suisto sekä Ryövärinkarin pohjoispuolella oleva matala lieteranta puolestaan houkuttelevat toukokuun alkupuolella etenkin satoja kahlaajia, kuten suokukkoja, liroja ja valkovikloja. Loppukesällä etelästä tulee säännöllisesti harmaahaikaroita pohjoiseen ruokailemaan. Tuolloin lahdella saattaa nähdä niitä jopa parikymmentäkin samalla kertaa. Syksyisin lahdelle kerääntyy tuhansien sorsien lisäksi mm. yli kahden tuhannen merihanhen joukko, jotka lähtevät muuttomatkalle sorsastuskauden alkaessa elokuun lopulla (20.8.).

 

Näkymää Ryövärinkarilta Vaskiluodon suuntaan. Kuva: Jouni Kannonlahti
Näkymää Ryövärinkarilta Vaskiluodon suuntaan. Kuva: Jouni Kannonlahti