Sääksi (Pandion haliaetus)

Harvalukuinen pesimälaji koko Suomessa. Merikotkat valtaavat jossain määrin sääksen pesiä ja ovat myös uhka sääksen poikasille. Rakentaa suuren pesän yleensä männyn latvaan.

 

Sukupuolten kokoero:

Koiraat ad. siipi (n=22) 463-510mm, ka. 483mm.
Naaraat ad. siipi (n=15) 488-538mm, ka. 514mm.

Koiraat ad. paino (n=24) 1325-1640g, ka. 1474g.
Naaraat ad. paino (n=18) 1650-2070g, ka. 1828g.

Lähde: Matti Suopajärvi 2003-2018, Lapin lääni.

 

Koiraan jalka on ohuempi kuin naaraan.