Rönnskärenin saaristo

Ronnskaren

Yleiskuvaus:
Laaja monimuotoinen saaristoalue Merenkurkun ulkosaaristossa pääosin Maalahden kunnan alueella. Rajauksen eteläreuna ulottuu Korsnäsin puolelle. Alue kuuluu kokonaan Merenkurkun ulkosaariston IBA-alueeseen. Saaret ovat pääosin joko karuja kallio-/louhikkoluotoja tai reheviä lehtipuuvaltaisia metsäsaaria. Osittain valtion ja osittain Maalahden jakokuntien omistuksessa. Alue lienee Suomen tärkein lapasotkan pesimäalue. Ulkosaaristoisesta sijainnistaan huolimatta alueella pesii erittäin monipuolinen linnusto, johon kuuluu mm. viiksitimali.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
tukkasotka – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 250 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
lapasotka – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 5 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haahka – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 300 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
mustalintu – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
telkkä – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 2000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
isokoskelo – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 500 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
karikukko – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 8 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merikihu – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 10 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
riskilä – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 250 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
Rönnskärin maisemaa. Kuva: Jouni Kannonlahti
Rönnskärin maisemaa. Kuva: Jouni Kannonlahti

 

Strömmingsbådanin majakkasaarelta alueen länsireunalla.
Strömmingsbådanin majakkasaarelta alueen länsireunalla. Kuva: Jouni Kannonlahti