Vassorinlahti

Vassorinlahti

Yleiskuvaus:
Laaja, matala sekä sokkeloinen, suuren merenlahden muodostava Kyröjoen suistoalue johon laskee lounaisilta peltoalueilta kunijoki. Etelänsuunnasta Södra Vassoria halkova kanaali tuo vettä sekä Vöyrin että Vähänkyrön peltoalueilta. Vassorin kylän alueelta lahdelle laskee muutama suuri veto-oja. Maankohoamisen myötä syntynyt vesijättöä rannoille. Rannoille ovat tyypillisiä myös lehtoiset tervaleppämetsiköt. Järvikaisla kasvaa paikoin laajoina vyöhykkeinä keskiosissa lahtea. Omina vyöhykkeinään kasvaa rantojen läheisyydessä järviruokoa ja matalaa saraa. Uposkasveista lummetta, ulpukkaa ja uistivitaa kasvaa runsaasti aukkokohdissa. Vesimäärä vaihtelee meriveden korkeuden mukaan. Loma-asuntoja on pääosin vain Vassor-kylän rannalla Veneväyläruoppauksia tehdään, kalastollisesti tarpeellisiksi katsottuja ruoppauksia haluttu, mutta ympäristöhallinto ei ole suostunut. Lahdella erittäin suuri ja monimuotoinen särkikalakanta joka rehevöittää lahden vesistöä pitämällä ravinteet jatkuvassa kierrossa. Runsaasta särkikalakannasta hyötyvät alueen sääksi ja merikotkat jotka kalastavat alueella koko sulavesikauden. Syksyisin alueelta tapaa myös muuttavia harmaahaikaroita. Vesikasvillisuutta joskus niitetty. Alue lintuvesien suojelukohde. Jakokunnan hallinnassa. Lintujenmetsästys alueella sallittua rajoituksin. Lahden eteläpäässä metsästykseltä kokonaa rauhoitettu alue joka on 8-tieltä o,5 km pohjoisen suuntaan. Alue on varsinkin syksyisin hanhien ja puolisukeltajien suosima levähdys- ja kerääntymisalue. Kyröjokisuistossa suuri naurulokkikolonia jonka suojissa pesii runsaasti silkkiuikkuja ja jonkun verran sotkalajeja.

 Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
laulujoutsen – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
metsähanhi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merihanhi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haapana – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haapana – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
liro – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
naurulokki – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.