Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)

Valkoselkätikka on Suomessa lähinnä kaakkoinen laji. Merenkurkussa pesii kuitenkin pieni muutaman parin populaatio vanhoissa koivuvaltaisissa metsissä. Lajin tiedetään myös risteytyvän käpytikan kanssa ja onnistunut pesintä on todettu myös hybridin kanssa.

Valkoselkätikka koiras Raippaluodon saaristossa toukokuussa 2015. Kuva: Jouni Kannonlahti
Valkoselkätikka koiras Raippaluodon saaristossa toukokuussa 2015. Kuva: Jouni Kannonlahti