Laulujoutsen (Cygnus cygnus)

Merenkurkun pesimäkanta noin 70-140 paria. Arvio vuodelta 2014.

Inventointeja ei tehty 2014.  Tarkasteltu   Tiiraan  kertynyttä havaintomassaa  2006-2014.  Tässä painotettu eniten  retkeiltyjen alueiden tietoja. (Sundominlahti, Korsnäsin lintulahdet, Vassorfjärden, Vöyrin lintupaikat, Laihian  Levaneva, Maalahden Gålören-Rankelön-Petolahden jokisuun alue).

Näissä kohteissa retkeilyaktiivisuuden  arvioidaan pysyneen suhteellisen vakiona vuodesta toiseen, myös verrattuna vuoteen 2004.

Minimikannanarvio perustuu 4 viime vuoden kumulatiiviseen pesimäpaikkadataan. Maksimikannanarvio lienee ehkä jopa liian  varovainen.  Tiiraan on  kertynyt 2006-2014 reviiritietoja n. 100 kohteelta.  2012-2014 on eräällä pienellä maalahtelaislammella (pa 60 ha ) pesinyt 3-4 paria.  Sundominlahdella, Vassorfjärdenillä ja Levanevalla on todettu  kussakin 2 parin pesinnät säännönmukaisesti.  (2004 vastaavasti 0,1,1)

2010 veneellä tehdyssä Merenkurkun maailmanperintöalueen saaristolintukartoituksessa todettiin Raippaluoto-Björköbyn  välisellä  sisäsaaristopainotteisella n 30km reitillä 19 reviiriä. Ilmeisen hyvin  2004 tutkituilta Björköbyn suurimmilta saarilta  ilmoitettiin 2004 viitisen pesintää.

Valassaarten ensi pesintä todettiin 2008. Ulkona Norrskärillä laji ei pesi. Parina viime kesänä 1 ad oleillut alueella viikkokausia. Vuosittain pesinee Vaasan sisäsaaristoissa (Gerby-Västervikin ja Sundomin saaristot) 2-4 parin voimin. Raippaluoto-Björköbyn alueen parimäärä lienee n 30. Olosuhteiltaan em. vertautuvien Vöyrin saaristoalueet ovat verraten vähän retkeiltyjä, samoin Maalahden Bergö ja Korsnäsin Halsön.