Harmaasorsa (Anas strepera)

Harmaasorsa on Merenkurkun alueella edelleenkin varsin harvalukuinen, mutta havaintomäärät ovat viimevuosina olleet selkeästi kasvusuuntaiset. Lajin ensimmäinen varmistettu pesintä todettiin vasta vuonna 2013 Björköbyn Bodvattnetilla.