Riskilä (Cepphus grylle)

Riskilä on pitkään ollut Merenkurkun ulkosaariston runsaslukuisin pesimälaji, jonka pesimäkanta on kuitenkin ollut jo pitkään huolestuttavan jyrkässä laskusuunnassa. Pelkästään Valassaarilla kanta on romahtanut 17 vuoden aikana peräti 85%. Syytä tähän ei kuitenkaan tiedetä ja asia vaatisi kiireesti selvittämistä. Rengastustilasto löytyy täältä.