Ruokki (Alca torda)

Ruokki on aito merilintu, jonka pesimäkanta Merenkurkussa on ainakin tällä vuosituhannella ollut selvästi kasvussa. Ruokki pesii suurina yhdyskuntina pienillä puuttomilla ulkoluodoilla. Pesä on yleensä kiven alla olevassa kolossa. Munia on vain yksi ja se on kooltaan suhteettoman suuri aikuisen linnun kokoon nähden. Ruokin pahimpia vihollisia ovat: minkki, supikoira, saukko ja verkkokalastus. Innostus ruokkien rengastukseen on lisääntynyt Merenkurkussa pienen notkahduksen jälkeen viime vuosina jonkin verran. Rengastustilastoon pääset tästä.