Merimetso (Phalacrocorax carbo)

Merimetso palasi Suomen pesimälinnustoon vuonna 1996. Tanskassa ja Ruotsissa vastaava tapahtui 1930- ja 40- luvuilla. Tätä ennen merimetso oli 1900-luvun alkuun mennessä hävitetty Itämeren alueelta sukupuuttoon. Merimetsot ovat kaikissa em. maissa lisääntyneet voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Suomessa pesivien merimetsojen parimäärä vuonna 2013 oli 19.000. Pääasialliset pesimäalueet ovat Suomenlahdella, Saaristomerelle ja Selkämerelle. Merenkurkun ja sen lähialueen osuus kannasta on 7 %. Lähin suuri yhdyskunta on Vaasan pohjoispuolella Uudessakaarlepyyssä. Varsinaisen Merenkurkun alueella yhdyskuntia on muutamia. Merimetso pesii pääasiassa välisaaristossa. Merimetson asettuminen Vaasassa kesällä 2014 aivan ihmisasutuksen tuntumaan on poikkeuksellista. Syytä tähän epätavalliseen sijoittumiseen on vaikea sanoa. Yksi mahdollisuus on, että lintuja on jossain muualla häiritty. Kokemuksesta tiedetään, että jonnekin asettunut ja siellä häiritty yhdyskunta reagoi häirintään vaihtamalla paikkaa.

Merimetso on muuttolintu, joka talvehtii Välimerellä ja Keski-Euroopassa. Merimetsot saapuvat keväällä huhtikuussa ja elokuussa pääosa täällä pesivistä linnuista on jo lähtenyt. Pohjanlahden kautta muuttaa Norjassa Atlantin rannikolla ja Venäjällä Vienanmerellä pesiviä merimetsoja, jotka syksyn muuttomatkalla levähtävät Merenkurkussa. Näiden levähtävien lintujen vuoksi voi syntyä mielikuva, että pesiviä lintuja alueella on enemmän kuin niitä todellisuudessa onkaan.

Merimetso syö kalaa. Se ei ole erikoistunut jonkun tai joidenkin tiettyjen kalalajien saalistamiseen. Merimetso on kaikkiruokainen ja syö sitä mitä on tarjolla. Suomessa pesivien merimetsojen ruokavaliosta on löydetty 29 eri kalalajia.

Merimetso on rauhoitettu lintu. Rauhoitusmääräyksistä voidaan poiketa erityisen painavista syistä. Tällaisia syitä ovat mm. vakavat taloudelliset menetykset tai vakavat terveydelliset vaarat. Tällaisia perusteita ei juurikaan ole osoitettavissa. Toisaalta myöskään taloudelliselta kannalta järkeviä ja samalla muutoin hyväksyttäviä keinoja vaikuttaa merimetsojen käyttäytymiseen ei ole löydetty.

Merimetson poikanen

 

Merimetson pesimäkannan kehitys Merenkurkussa. (SYKE)