Klobbskat

Yleiskuvaus:
Raippaluodon länsireunaa seuraileva muuttoreitti Ruotsiin sekä keväällä että syksyllä tiivistyy tiettyjen niemenkärkien ja kapeikkojen kohdalla. Klobbskatin niemenkärki toimii ikäänkuin isäntänä ja sen molemmin puolin on lapsialueita. Klobbskatin itäpuolella kulkee hajanaisempi lapsialue Paniken yli ja länsipuolella Grisselskäretin saaren yli kulkeva muuttoreitin pullonkaula kulkee erityisen tiiviinä jonona suoraan saaren yli. Klobbskatin ja Grisselskäretin pullonkaulat ovat kuitenkin niin lähekkäin, ettei niitä ole järkeä eritellä, joten rajaukseen on otettu tiiviisti koko ydinalue.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
haahka – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 300 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
mustalintu – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
kuikka – Kevät MK1 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
piekana – Kevät MK1 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.

 

Klobbskatin niemenkärkeä. Kuva: Jouni Kannonlahti
Klobbskatin niemenkärkeä. Kuva: Jouni Kannonlahti