Söderfjärden

 

Yleiskuvaus:
Lähes ympyränmuotoinen meteorikraateriin syntynyt viljelymaa, joka vuosisadan alussa oli vielä merenlahti. Rajaukseen on lisätty kurkien käyttämä yöpymisalue Merenkurkun matalikolla. Alueen runsas latomäärä vähentynyt pieneen osaan entisestään. Ojat perattu kunnolla, tulvat vähentyneet tai loppuneet kokonaan. Ojanvarsipensastot raivattu jokseenkin kokonaan pois. Käytetään nykyisin turistikohteena, alue kehitettävissä tähän suuntaan. Viljat houkuttelevat syksyisin poikkeuksellisen paljon kurkia alueelle. Keräkurmitsa toinen tunnettu laji keväisin. Alueella pesii merenkurkun vahvin peltosirkku kanta. Alueelta tapaa vielä myös peltopyitä vaikka ojanvarsien tarjoamat suojakasvillisuudet vähenevät vuosi vuodelta. Monien hanhilajien ja laulujoutsenten suosimaa ruokailu- ja levähdysaluetta sekä keväisin että syksyisin. Söderfjärden sisältyy valtioneuvoston hyväksymiin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Alue on merkittävä monien muuttolintujen levähdysalue.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
laulujoutsen – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
laulujoutsen – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
metsähanhi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
metsähanhi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merihanhi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merihanhi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
kurki – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 6000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
keräkurmitsa – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 30 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
suokukko – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 500 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
naurulokki – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
peltosirkku – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 10 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.

 

Näkymää Söderfjärdenille Öjbergetin laelta. Kuva: Jouni Kannonlahti
Näkymää Söderfjärdenille Öjbergetin laelta. Kuva: Jouni Kannonlahti