Sundominlahti

Yleiskuvaus:
Laajahko merenlahti, jonka perukka on aikoinaan pengerretty viljelykäyttöön. Maankohoamisen myötä on syntymässä uutta vesijättöä. Rannoilla järviruoko kasvaa laajana vyöhykkeenä, muutama järviruokosaareke on keskemmällä. Omina vyöhykkeinä kasvaa runsaasti lummetta, ulpukkaa, kaislaa ja saraa. Kaislat muodostavat uloimman vyöhykkeen avovettä vasten. Vesimäärä vaihtelee vedenkorkeuden myötä. Muutamia loma-asuntoja on. Tulvasuojelusuunnittelun ruoppaustyöt on meneillään (2016) perkaamalla Sulvan- ja Tuovilanjokien jatkeita on tarkoitetus Sundominlahdella. Alue jakokunnan hallinnassa ja lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
laulujoutsen – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
laulujoutsen – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
metsähanhi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merihanhi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merihanhi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haapana – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tukkasotka – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 250 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
isokoskelo – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 500 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
harmaahaikara – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 10 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
nokikana – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
suokukko – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 500 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
liro – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.

Näkymää Ryövärinkarilta Vaskiluodon suuntaan. Kuva: Jouni Kannonlahti
Näkymää Ryövärinkarilta Vaskiluodon suuntaan. Kuva: Jouni Kannonlahti