Kimojoen suisto

Yleiskuvaus:
Kosteikko Oravaisfjärdenin koillisosissa pituudeltaan rannassa n.1,2 km. Kahlaajille sopivaa lietettä usein melko laajalti. Jokisuun pohjoispuolella lähinnä tiheää vankkaa ruovikkoa, avointa niittyä hyvin vähän (tornin läheisyydessä harvaa pensaikkoa ja vetistä niittyä). Jokisuun lounaispuoli: kapean ruovikkovyön takana on säilynyt muutaman ha:n kokoinen lyhytheinäinen niitty hevosten laidunnuksen ansiosta, länsiosissa ruovikoin jatkuva laajentuminen on hävittänyt niityt lähes täysin. Kohteella sijaitseva lintutorni on Oravaisnejdens naturvetarklubbin rakentama ja ylläpitämä. Lahden avovesialue on matalaa, mutta ei erityisen rehevää. Meriveden ollessa alhaalla korostuu lietteiden merkitys ja alueelle pysähtyvät tuolloin monet kahlaajalajit sekä keväisin että syksysin. Kesäisin myös sulkimisalueilleen matkaavat haapanakoiraat pysähtyvät ruokailemaan paljastuneille lietteille ja niitä voi havaita paikalla useita kymmeniä jopa toista sataakin. Rantaniityille on haettu perinnebiotoopin hoitotukea EU:n maatalouden erityistukivaroista; järviruoko on valtaamassa niittyjä, jolloin laidunnus olisi eduksi.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
laulujoutsen – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
metsähanhi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merihanhi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haapana – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
lapinsirri – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 30 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
suosirri – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 150 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
naurulokki – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
Kimojoen suiston rantaniittyä. Kuva: Jouni Kannonlahti
Kimojoen suiston rantaniittyä. Kuva: Jouni Kannonlahti