Västanlid

 

Yleiskuvaus:
Merenlahden pohjukka, missä laajahko rantaniittyalue, joka nykyisin lähes kokonaan umpeenkasvanut, ruovikoitunut. Niityllä pesi vielä 70-luvulla etelänsuosirri. Lahdella ja sitä ympäröivillä alueilla kerääntyy etenkin syksyisin suuret määrät vesilintuja. Ranta-aluetta reunustaa harmaleppämetsä, jossa mm. pikkutikkareviiri useina vuosina. Rehevimmillään leppämetsä on alueelle laskevan puron ympäristössä. Matalan veden aikaan lahden perukassa hyvät lietealueet, mutta umpeenkasvun seurauksena alue on selvästi huonontunut kahlaajien levähdyspaikkana 1990-luvun aikana. Niittyalueella on muodostunut vankka järviruokokasvusto, jossa mm. pajusirkku talvehtii ilmeisen säännöllisesti. Samoin kohde on Merenkurkun alueen paras viiksitimaleiden pesimä- ja talvehtimisalue. Västanlidissä levähtää syksyisin vieläkin alueen lukumääräisesti suurimmat määrät nokikanoja vaikka 80-luvun määristä on vain murto-osa jäljellä. Lahden pohjukassa pienvenesatama, jossa liikenne ei kuitenkaan kovin vilkasta.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
kyhmyjoutsen – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haapana – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haapana – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tukkasotka – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 250 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tukkasotka – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 250 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
nokikana – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
merikotka – Kevät MK1 2016 Raja-arvo 20 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
mustakurkku-uikku – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 10 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
naurulokki – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.