Levaneva

 

Yleiskuvaus:
Merenkurkun alueen merkittävin suolintujen pesimäalue, joka lounaiskulmastaan rajautuu Kivi- ja Levalammen tekojärveen. Alueella pesii tai käyttää pesimäaikaan saalistusalueenaan lähes kaikki Suomessa pesivät päiväpetolintulajit. Suoalueella pesii runsaasti eri kahlaajalajeja, joiden kirjoon on viime vuosina liittynyt myös mustapyrstökuiri. Erityisesti Levanevan ja tekojärven rantavyöhyke kerää sisämaan hajaantuneen muuttovirran kauttakulkureitiksi ja levähdysalueeksi.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
tavi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
riekko – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 2 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
kapustarinta – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 5 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
pikkukuovi – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 7 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
mustapyrstökuiri – Pesivät MK2 2016 Raja-arvo 2 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.

Levanevan maisemaa lintutornista katsottuna. Kuva: Jouni Kannonlahti
Levanevan maisemaa lintutornista katsottuna. Kuva: Jouni Kannonlahti

 

Levanevan maisemaa pitkospuilta kuvattuna. Kuva: Jouni Kannonlahti
Levanevan maisemaa pitkospuilta kuvattuna. Kuva: Jouni Kannonlahti